Menü

Baş Mühendisin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Emrah-Demir-TarafındanfUluslararası Emniyetli İşletim Sistemi’ne (ISM) istinaden tüm denizcilik şirketleri gemi üzerinde görev yapan tüm çalışanların görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bunları yazılı olarak yayınlamakla sorumludurlar. ISM manüellerinin olmazsa olmazı olan görev ve sorumluluklar bölümünde yer alan açıklamalardan Başmühendis ile ilgili olan kısımlar genel hatları ile (Gemi tipine göre değişiklik gösterebilir) aşağıdaki gibidir;

1. Baş mühendis, gemiye ilk defa atandığında modern, çok pahalı, güçlü bir sistemin işletilmesinden; en verimli şekilde çalışması için gerekli bakım tutumun yapılmasından sorumlu olduğunu ve bu değerli sistemin onlardan kazanç elde etmek için meydana getirildiğini unutmamalıdır.
2. Baş mühendis, sorumluluğunda bulunan tüm eçhizelerin en iyi şekilde, verimli çalışmalarını sağlamalıdır.
3. Makine bölümünün koordineli, verimli ve disiplinli olarak çalışmasından sorumludur. Kaptan ve baş mühendis arasında tam bir iş birliğinin ve anlayışın bulunması tüm zabitan ve mürettebatın verimli ve sorunsuz çalışması için şarttır.
4. Baş mühendis ve kaptan, geminin seyrinin programa göre yürümesinden, gemide yeterli yakıt ve malzemenin bulunmasından, limanda yük operasyonunun aksamamasından sorumludur.
5. Kaptanla müzakere ederek makine bölümü için rutin bakım, onarım ve acil durum prosedürleri şekillendirecektir. Eğer bakım çalışması geminin operasyonunu etkileyecekse kaptandan önceden izin alınır.
6. Makine bölümündeki önemli durumları gecikmeden kaptana rapor eder.
7. Ana ve yardımcı makinelerin yük limitlerinin üzerinde çalıştırılmamasına özen gösterir. Manevralarda bizzat bulunarak tüm dikkatini manevranın selametle bitirilmesine verir. Boğaz ve kanal geçişlerinde ve manevralardan 1 saat önce Baş mühendis haberdar edilmeli ve gerekli olduğunu düşündüğü zamanlarda makine dairesinde olmalıdır.
8. Makinenin önemli parçalarının açılmasına ve tamirine nezaret eder.
9. Makinenin kullanılamayacak hale gelmesine veya materyalin hasar almasına neden olan kazaların ilk fırsatta şirkete bildirilmesini sağlar.
10. Makine bölümünde bulunan zabitleri ve mürettebatı sorumlu oldukları tüm makine ve teçhizatlar konusunda bilgilendirip, eğitir ve vazifelerini yaptıklarından emin olmak için kontroller yapar.
11. Makine zabit ve mürettebatına yol gösterir, can güvenlikleri için gerekli eğitimleri verir ve uygulanıp uygulanmadıklarını kontrol eder.
12. Kaptanla müzakere ederek seyir için istenecek yakıtı, varış limanına emniyetle ulaşacak şekilde isteyecektir.
13. Yakıt ve yağ ikmalleri operasyonunu bizzat yönetir. Yakıt alma talimatına tamamen uyulmasını sağlar. Analiz için örnek alınıp gönderilmesini sağlar. Yakıt veya yağın gerçek miktarlarda tam olarak emniyetli olarak alınmasından sorumludur.
14. Makine jurnaline makine dairesinde yapılan işlerin ve tüm yazılması gereken değerlerin kaydedilmesini sağlar.
15. Geminin makine ve elektrik mağazalarında yeterli miktarda yedek parça müstehlik malzeme olması için zamanında taleplerini yapar.
16. Makine bölümü mağazalarının düzenli olup olmadıklarını denetler, eksikliklerin giderilmesini sağlar.
17. Çeşitli görevleri yerine getirirken deniz ve hava kirliliğini kısaca çevre kirliliğini önleyici her türlü tedbiri alır. Yağ Kayıt Defteri‘ni (Oil Record Book) özenle tutar ve düzenli olarak kaptana imzalattırır.
18. Baş mühendis, şirketin bilgisayarlara yüklettiği planlı bakım programını titiz bir şekilde uygulayıp belli zamanlarda yapılan işleri şirkete gönderir. Gemi operasyon verimliliğini arttırmak için gözlemler yapar ve tavsiye niteliğinde Teknik Müdürlüğün bilgisine sunar.
19. Baş mühendis, şirketin gönderdiği dosyalama sistemini kurarak ISM formlarının eksiksiz tutulmalarını sağlamak ve şirkete göndermekle görevlidir.
20. Gerekli tamirlerin zamanında yapılabilmesi için tamir ve iş planlaması yapacaktır ve şirkete ilk fırsatta bildirecektir. Şöyle ki:

a) Makine personelinin her limandan önce yapacağı işler
b) Tamir ekibinin veya yetkili servisin yapacağı fakat daha uygun bir zamana ertelenebilir işler
c) Tamir ekibinin veya yetkili servisin ilk limanda yapması şart olan işler

21. Tüm makine bölümleri ile ilgili yerlerin azami temizliğini denetler.
22. Baş Mühendis değişimlerinde devir teslim formu hazırlanarak bir (1) nüshası şirkete gönderilir.

Ekleyen: Gamze Nur Yalçın

Bir cevap yazın