Menü

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı

Denizcilik okulları arasında 2000’li yıllardan sonra yaygınlaşan ve dört (4) yıl eğitim veren Denizcilik İşletmeleri Yönetimi programı; denizcilik sektöründe uzun süre ihtiyaç olarak hissedilen sektörün kara ayağında çalışacak nitelikli denizci bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır.

 

Programı kabaca deniz ve liman işletmeciliği, güverte, iktisat ve işletme bölümlerinin birleştirilmesi olarak düşünebiliriz. Çünkü program salt denizcilik dersleri vermeyip güverteye ek olarak işletme, iktisat, liman bölümlerine yönelik de oldukça fazla ders içermektedir.

 

Program öncelikle karada çalışan denizci bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Günümüzde çoğu armatör şirketin, gemi acentelerinin, forwarding firmalarının, deniz lojistik firmalarının, marinaların, limanların, tersanelerin yönetici kademesinde olan beyaz yakalı çalışanlarının denizcilik kökenli olmaması, genelde farklı dallarda eğitim alıp sonradan bu alana yönelmeleri gerçekçi olmak gerekirse denizciliğimizin gelişiminde bir durgunluk yaratmıştır.

 

Bu durum sektördeki denizci kökenli olmayan çalışanlarımızı kötülemek amacıyla söylenmiş bir söz değildir. Aslında onlara bugüne kadar denizciliğimize yaptıkları hizmetler için teşekkür etmek gerekir. Bu açığımızı belirli süre denizde çalışan kaptanlarımız, karaya dönüp bu alanlarda çalışarak kapatmaya çalışmışlardır. Ancak bu durumda da denizde duyulan nitelikli deneyimli Türk zabitan açığı ortaya çıkmıştır.

 

Günümüzde bilgi özellikle mesleki bilgi her meslek dalında olduğu gibi denizcilik alanında da önemini çok hissettirmiştir. İşte bu yüzden armatör firmalarımız da, acentelerimiz de, Deniz lojistik firmalarımız da,marinalarımız da,limanlarımız da ve brokerlik alanlarında hem denizcilik kültürü ve eğitimine sahip hem de işletmeci,iktisadi bilgiye sahip bireyler yetiştirilmeye başlanmıştır. Amaç denizcilik sektörünü bir denizci olarak inceleyip bir işletmeci ve iktisatçı olarak küresel düzene sektörü adapte etmektir.

 

Program denizciliği daha iyi anlatabilmek için zamanla pek çok güverte ve bazı makine programları derslerini vermeye başlamıştır. Bu dersleri başarıyla geçen öğrencilerde mevzuatlarda istenen yeterli denizcilik eğitimini aldıklarından dolayı bazı yeterlilikler elde etmeye hak kazanmışlardır.

 

Günümüzde bu programdan mezun olan öğrenciler dilerlerse hak kazandıkları yeterlilikleri için gerekli sınavları vererek denize çıkabiliyor dilerlerse 4 yıl boyunca eğitimini aldıkları Armatörlük, Brokerlik, Limancılık, Marinacılık, Tersanecilik, Acentacılık gibi alanlarda iş hayatlarına başlayabiliyorlar. Program öğrencilerinin mevzuattaki şartları sağlayıp zabitan sınıfı olarak denize çıkmaya hak kazanmaları ne var ki son yıllarda bazı eğitim kurumlarımızca yanlış bir durum olarak değerlendirilmiş ve yetkili kurumlara gerekli itirazlar yapılarak son yıllarda programın sağladığı zabitan sınıfı yeterlilikler mahkeme tarafından durdurulma kararı alınmıştır. Mahkeme bu durdurma kararını geçici olarak durumu araştırmak amacıyla vermiş olsa da ülkemizde yavaş işleyen adalet sistemi programdaki öğrencilerin zabitan sınıfı yeterliliklere hak kazanmasını şu an için engellemiş ve şu an programın öğrencilerine sağladığı yeterlilik sadece Yat sınıfı kaptan yeterliliği olarak düzenlenmiştir. Bu durum programda okuyan öğrencilerin denize çıkma düşüncesini etkilemiş ve şu an gerek programı sağlayan okullar gerekse öğrenciler daha çok kara ayağına odaklanmıştır.

 

Denizlerimizde kaptan olarak çalışmak isteyen genç denizci kardeşlerimiz için bu program şu anda denize çıkma süreçlerini uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla gerek 2 yıllık gerek 4 yıllık güverte bölümleri onlar için denize daha hızlı ulaşmayı sağlayacaktır. Günümüzde bu programdan mezun olmuş öğrenciler de yukarıda saydığımız alanlardaki firmalar için oldukça önem arz ediyorlar. Öyle ki hem genç yaşta denizcilik eğitimi almış, mesleğe hakim bireyler alanlarına daha hızlı adapte oluyorlar, firmalara ek bir eğitim verme gereği hissettirmeden gerek kendilerine gerek firmalara maddi ve manevi olarak daha hızlı bir geri dönüş yaratabiliyorlar.

 

Bu programda eğitim gören biri olarak söyleyebilirim ki sektörümüzün kara ayağının kesinlikle denizcilik eğitimi ve kültürü almış bireylere ihtiyacı vardır. Programda gördüğü eğitim ile sektörde staj yoluyla kazanacağı deneyimi birleştirebilen ve bu bilgilerini kusursuz bir yabancı dil ile harmanlayabilen her program mezunu ülkemizdeki ve Dünyadaki tüm denizcilik firmalarında yer alabilecek seviyede olacaktır.

Ekleyen: H. Altay Yontan

YAZAR: Hüseyin Altay Yontan

Genel Koordinatör | General Coordinator

Bir cevap yazın