Menü

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER)

Atatürk‟ün büyük ülkü olarak gösterdiği denizcilik sektörü ülkemizde ve dünyada giderek önemini arttırmaktadır. Bu bilinçle Türk denizcilik öğrencilerini bir birlik içinde bulundurarak bu ülkeye kazandırılması için derneğimiz faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denizcilik ana temalı olmak üzere öğrencilerin bilimsel proje ve çalışmalar hazırlayarak hem dünya denizciliğine hem de ülkemiz denizciliğine faydalı çalışmalar yapmasına yardımcı olmaktayız.

Denizci Öğrenciler Derneği, bünyesinde bulunan okullarda denizcilik sektörü hakkında farkındalık yaratmayı, meslek hayatlarının ileriki dönemlerinde aynı çalışma ortamında bulunacak olan güverte, gemi makineleri, işletme ve gemi inşa bölümleri öğrencilerinin; okul çağında birbiriyle tanışıp karşılıklı fikir alışverişi içerisinde bulunmasını amaç olarak belirlemiştir.

Denizci Öğrenciler Derneği her sene Denizkızı Kongresi düzenlemektedir. Denizkızı Kongresi Türkiye’deki denizcilik eğitimi alan öğrencilerin katılımı ile gerçekleşmekte olup, kongrede seminerler ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bunun sonucunda ortaya çıkan sonuç bildirgesi denizcilik sektörü temsilcilerine ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilmektedir.

Denizkızı Kongresi Tarihçesi

1999 yılında düzenlenen ilk Denizkızı Kongresi’nin ardından, Türkiye’deki en büyük öğrenci birliği olan TUDÖB (Ulusal Denizcilik Öğrencileri Birliği-Türkiye) kurulmuştur. TUDÖB, Türkiye’de denizciliğin geleceğine yön verecek olan Türkiye ve KKTC’deki denizcilikle ilgili eğitim veren kurumların öğrencilerinin üye olduğu bir kuruluştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 7-8 Şubat 2000 tarihlerinde II.Ulusal Denizcilik Öğrencileri Kongresi/Denizkızı’00’i İzmir’de düzenlemiştir. İki gün süren kongrede 6 kentten ve 12 eğitim kurumundan davet edilen yaklaşık 150 katılımcı öğrenci, denizcilik eğitiminin sorunlarını tartışmış ve çözüm bulmaya çalışmışlardır. Tartışılan başlıca konular; ISM (International Safety Management)’in Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamaları, II. sicil ve Türk denizciliğine etkileri, gemi inşa sektörü, deniz işletme branşının uzmanlaşma sorunları ve Türk denizcilik eğitimin sorunlarıdır.

2001 yılında Ulusal Denizcilik Öğrencileri Birliği dönem başkanı kurum, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel M.Y.O’dur. O sene yapılan kongre adını “Körfez’den okyanuslara, Karamürsel’den dünyaya” sloganı ile duyurmuştur. Proje konuları; denizcilik ve çevre, port state kontrol çalışmaları, teşvik kredileri ve yatçılıktır.

Deniz Harp Okulu dönem başkanlığını 2002 yılında devir almıştır. Kongre üye okulların katılımı ile Tuzla’da Deniz Harp Okulu yerleşkesinde yapılmıştır. Tartışılan konular; devlet denizcilik sektörü ve üniversiteler arası işbirliğini güçlendirme, Türkiye’deki limanların lojistikteki yeri ve yatçılığın Türkiye’deki yeri ve önemidir.

Denizkızı ’03 İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği tarafından yapılmıştır.

2004 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi dönem başkanlığında yapılan Denizkızı’04 Trabzon’da gerçekleştirilmiş olup, üye okullardan 150 kişinin katılımı sağlanmıştır. Denizcilik öğrencilerinin bir araya geldiği, lise öğrencilerini bilgilendirmeyi ve Türk denizciliğini tanıtmayı amaçlayan bir kamp, projede çıkan önemli sonuçlardan birisidir.

Ulusal Denizkızı Kongresi’05, 22 – 24 Nisan 2005 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Kulübü tarafından Beşiktaş yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenci sektör buluşması olarak lanse edilen Denizkızı Kongreleri 1999 yılından beri sektörün değerli katkılarıyla geleneksel olarak her sene düzenlenmekte ve öğrencilerin okulda aldıkları eğitim sektör temsilcilerinin tecrübeleri ile harmanlanmaktadır.

Denizkızı 2006 İstanbul Üniversitesi önderliğinde Kumburgaz’da yapılmıştır. Kongre 3 gün sürmüş olup üye okullardan 150’ye yakın öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Kongrede tartışılan başlıca konular ise; ISPS uygulamaları ve etkinliği, VTS sisteminin İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nda etkinliği, sektördeki sivil toplum örgütleri ve yeterliliği, denizcilik eğitiminin gelişen teknolojiye adaptasyonu, sektör içi çalışanların birbirleriyle ilişkileridir.

Denizkızı 2007, Mersin Üniversitesi Deniz ve Ticaret M.Y.O.’da yapılmış olup kongre Mersin Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde gerçekleştirilmiştir. Kongre 3 gün sürmüş olup, 150 üye öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Tartışılan başlıca konular, resmiyet kazanma, Türkiye’de tersane yapımına en uygun yer, Türkiye’de denizcilik eğitimi, gelişen teknolojinin Türk denizciliğine etkisi, denizcilik sektörü çalışanlarının sağlık güvenceleri ve iş güvenliğidir.

2008 yılı faaliyet dönemi boyunca birçok başarılara imza atılmıştır. Derneğimiz Türkiye’nin 3 önemli profesörü ile birlikte Türkiye’de Denizcilik Eğitimi seminerine imza atmıştır. Bu seminere yaklaşık 350 öğrenci katılım göstermiştir.

Mart ayında çıkarmış olduğumuz sektörün ilk denizcilik eğitimi dergisi büyü ilgi toplamış ve öğrenciler için büyük bir baskı sayısı olan 3000’e ulaşmıştır.

2008 kongremize katılım gerek öğrenci bazında gerek ise protokol bazında üst düzeyde olmuş olup, alınan kararlar ise sektörde adını duyurur hale gelmiştir. Kongremize 238 öğrenci katılmış olup kongremiz Şile Doğa Sosyal Tesislerinde yapılmıştır.

Ayrıca 2008 yılı faaliyet dönemi sonunda 3500 kişinin katılım gösterdiği bir denizcilik festivali düzenlenmiş olup, tüm Türkiye’de denizcilik halka anlatılmaya çalışılmıştır.

2009 yılında İMEAK Marmaris Deniz Ticaret Odası katkılarıyla Martı Otel’de gerçekleşen Denizkızı kongresi İstanbul Teknik Üniversitesi M.Y.O. dönem başkanlığında toplam 210 öğrenci, öğretim görevlisi ve konuk ile gerçekleşmiştir. Kongre sonucunda meslek yüksekokullarının sorunlarının çözülmesi için çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

Denizci Öğrenciler Derneği 11 yıllık başarılı geçmişi sayesinde, İstanbul Avrupa Başkenti Organizasyonu kapsamında yaptığı proje başvurusu 550 denizcilik projesi arasından seçilen 6 proje olma başarısını göstermiştir. 2010 İstanbul Avrupa Başkenti Organizasyonu kapsamında Türkiye’den 24 denizcilik eğitimi veren kurum ile 26 ülkeden 48 okulun katılımı ile I. Uluslararası Denizkızı Kongresi gerçekleştirilmiştir. 150 Türk ve 170 yabancı öğrencinin ve öğretim görevlisinin katılımı ile toplamda 320 kişinin katılım gösterdiği organizasyonla dünyada ses getirecek bir organizasyona imza atılmıştır. Alınan kararlar IMO’ya bildirilmiş ve olumlu tepkiler alınması derneğimizi gururlandırmıştır.

I. Uluslararası Denizkızı Kongresi

2010/2011 yılı dönem başkanlığını İstanbul Üniversitesi DUİM üstlenmiş ve Denizkızı Kongresi İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası katkılarıyla Nisan ayının sonlarında gerçekleştirilmiştir. Kongre sonucunda sonuç bildirgesi oluşturularak alınan kararlar ilgililerle paylaşılmıştır.

2011/2012 yılı dönem başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi üstlenmiş olup 13. Ulusal Denizkızı Kongresi 12-15 Nisan 2012 tarihleri arasında İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası’nın katkılarıyla Çeşme Kerasus Otel’de gerçekleşecektir. Ayrıca bu sene içerisinde derneğimiz “Denizden” adlı dergimizin 5. sayısı Nisan ayı içerisinde denizcilik sektörüne sunulacaktır.

Burak AŞIK

Denizci Öğrenciler Derneği

Genel Sekreteri

YAZAR: Aybars Oruç

e-MarineEducation.com kurucusu olan Aybars Oruç, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde denizde siber güvenlik alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere Gemi Mühendisleri Birliği (IMarEST), İngiltere Mühendislik ve Teknoloji Birliği (IET) ve İngiltere Mühendislik Konseyi (Engineering Council) üyesidir. IMO tarafından Ocak 2018'te yayınlanan "Current Awareness Bulletin" isimli yayının "Maritime Security" kategorisinde "I, Pirate: A Cyber Story In The Maritime Industry" isimli yazısına yer verilmiştir. Yurtdışında çok sayıda uluslararası sunumlar yapmıştır. Kimyasal tanker işletmeciliği yapan bir firmada HSEQ Koordinatörü ve sonrasında Enspektörü olarak çalışmıştır. Kurtarma ve konteyner gemileri ile LPG ve aframax tankerlerde çalışmıştır. MarCy (Maritime Cyber Resilience) isimli projede halen çalışmaktadır. eGMDSS ve MarTEL isimli Avrupa Birliği projelerinde "Pilot Kullanıcı" olarak rol aldı. "Gemilerde Yapılan Su Analizleri ve Islah Yöntemleri" isimli bir e-kitap yayınladı. Denizkızı Kongresi, Tall Ships' Races gibi pek çok etkinliğe önemli katkılar sağladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bir projesinde çalışmaları referans olarak kabul edildi. Orta ve yüksek öğretim kurumlarında paneller verdi. Kurucu, yönetici ya da onursal üye unvanları ile denizcilikle alakalı farklı sivil toplum örgütleri içerisinde bulundu.

Bir cevap yazın