Menü

Denizde Bilgi ve Emniyet Sistemleri

Zeki Yaşar TarafındanModern filo yönetimi çözümleriyle ilgili olarak planlı bakım tutum, envanter yönetimi, tedarik, QSE dokümantasyonu, formlar, sertifikalar, seyir raporları ve filo operasyonları gibi çalışmalardan bahsedilebilir.

Ana Özellikler

– Bütün filo ölçüleri
– Merkezi ve merkezi olmayan yönetim
– İki yönlü akış ve veri
– Merkezi rol tabanlı işletim
– Sürekli bilgi güncelleme

Mevcut Teknolojiler

– Muhasebe planı, bütçe ve makbuz kesme sistemi
– Hafızanın elden geçirilebilmesi ve bilgi paylaşımı sistemi
– Planlı bakım sistemi
– Planlama ve maksimum istifleme sistemi
– Maliyet kontrol sistemi ve tedarik sistemi
– Gemi hazırlık envanter sistemi
– Gemi yedek parça envanter sistemi
– Sefer planlama ve mevki rapor sistemi

Muhasebe Planı, Bütçe Ve Makbuz Yazma Sistemi

Filo yöneticileri ile filo arasında, mümkün olduğunca, sürekli maliyet kontrolünü ve masrafları gösterir. Hem geminin hem de alıcının sürekli takip etmesi gereken gerçek masraflar ve maliyetin kontrol edilmesi özelliklerini içerir. Sistem; yıllık, belli aralıklı ve aylık periyotlu analizleri destekler, Her bir hesap için alt hesaplama ve tahminleri muhafaza eder, grafiksel bakışı ve bütçe hesap seviyelerini görmeyi sağlar, gemi ve filo bazında bütçe masraflarının karşılaştırmasını yapar, raporlama yapar.

Muhasebe Planı Bütçe Ve Makbuz Yazma Sistemi

Hafızanın Elden Geçirilebilmesi Ve Bilgi Paylaşımı Sistemi

Sistem organizasyon içerisinde bilginin paylaşılması ve geliştirilmesi amacıyla tasarlanır. Bu sayede notları, formları ve dökümanları yönetebilirsiniz. Bilgi notu girilir ve kategorize edilir. Bu kategorize etme işlemi organizasyonun önceden belirlemiş olduğu kategorilere göre ayrılır. Bildiri, bir gemi ve ofis, bir grup gemi veya filo arasında dağıtılır. Ek bilgiler bildirinin dışında elektronik formlar, dış dokümanlar, şemalar ve fotoğraflar olarak da oluşturulabilir. E-postalar kolaylıkla ataçlı veya bildiri, not olarak da alınabilir. Formlar modülü dağıtım, doldurma ve saklama için mükemmel bir araçtır. Güçlü bir filtreleme ve araştırma fonksiyonu bilgiyi hızlı bir şekilde kullanıcıya ulaştırır.

Hafızanın Elden Geçirilebilmesi Ve Bilgi Paylaşımı Sistemi

Planlı Bakım Sistemi

Merkezi ve merkezi olmayan organizasyonların her ikisi için de gemi bakım tutumunun yönetiminde kullanılır ve iş durumunun imzalanmasını da kapsayan bir araçtır. Veri akışı iki yönlüdür. Ortak ana gruplar ve alt gruplar arasında paylaşılır. Mevki bazlıdır ve izlenebilir döngü bileşenlidir. Takvim ve saat sayacı aralıklıdır. Değişiklik geçmişi özelliği mevcuttur. Kullanıcı için spesifik arama motoru ve filtrelemeli arama özelliği vardır. Önceki, anlık ve gelecek bakım tutum planlarına zaman eksenli grafiklerle destek verir. Bakım tutumlar; bölümler, sorumluluklar ve iş türlerine göre ayrılmış grafiklerle ayrı ayrı görülebilir. Takvim ve çalışma saati aralıklı olarak gösterilir. Gecikmiş işlerin görünür sunumları özelliği mevcuttur. Sabitlenmiş aylık bakım tutum planları mevcuttur. Alt görev fonksiyonlu bakım tutum görevleri (kontrol noktaları) bulunmaktadır. Tanker yönetimi ve kendi kendine değerlendirme raporları özelliği bulunmaktadır. Çoklu kontrol noktaları özelliği bulunmaktadır.

Planlı Bakım Sistemi

Planlama Ve Maksimum İstifleme Sistemi

Bu özellik 3 boyutlu geometrik gemi modelini içerir. Ana amacı istiflemeye yardımcı olmak ve en yüksek kapasitede yükleyebilmeyi sağlamaktır. Yükleme şartları sürekli olarak çapraz kontrol edilir. Yükleme, bilgisayar sisteminde gemi üzerinde bulunmaktadır ve her bir gemi için denge ve gerilme sınırlarına göre yükleme planlaması yapılır. Bu sistem içerisinde gemideki operatör yük kitapçığından yük parçalarının listesine ulaşabilir. Güverte üzerine sürükle ve bırak özellikleriyle üç boyutlu olarak istif yapabilir ve yükleme planının final sonuçlarına ulaşabilir.

Maliyet Kontrol Sistemi Ve Tedarik Sistemi

Organizasyonun her seviyesinde doğru karar vermek için bu sistem iyi bir temel oluşturur. Özellikleri; her bir geminin envanteri görülebilir, müşteri isteğine göre oluşturulan görev listesi ile gemilerin istekleri görülebilir, tedarikçiler ve acenteler aynı kayıt altında bulunur,  kotalar-emirler ve teslimler görülebilir, dahili iş çevrimi esnasında gemilerle olan veri alışverişi şeffaftır, katalog fonksiyonları mevcuttur, alıcı değerlendirmesi mevcuttur, elektronik ticaret için fonksiyonlar bulunur, bütçe ile tam entegrasyon vardır, muhasebe sistemi bireysel bir temel üzerinedir.

Maliyet Kontrol Sistemi Ve Tedarik Sistemi

Gemi Hazırlık Envanter Sistemi

Bu sistemle gemilerin periyodik raporları ve taleplerinin çıktıları alınır ve gemi üzerindeki yapılacak çalışmaların kontrolü ve gözden geçirilmesi sağlanır. Gümrüksüz mağazada (Slop Chest) bulunan malzemenin fiyat listesi, personele satılan malzemenin tanımı ve raporlaması yapılır. Bütün gerekli raporlar kolayca yazıcıdan çıkarılır. Gemideki stokların kontrolü yapılır ve kritik stok hatırlatması mevcuttur. Miktar ve fiyatların iyi bir şekilde gözden geçirilmesi özelliğine sahiptir. Bütçenin kontrolü, muhasebesinin görülmesi için hesaplama özelliği mevcuttur. Emir kontrolü; kilerin ve gümrüksüz mağazanın bütün isteklerin ve sağlanan malzemelerin kontrolü yapılır. Merkezi işletme ve destek için diğer kısımlarla ve satın alma birimi ile temas kurulur. Raporlar PDF dosyası olarak çıkartılır. Gelişmiş arama özelliği bulunur. Hesapla ve rapor çıkar özelliği bulunur. Ayrıca Slop Chest özelliği de vardır.

Gemi Hazırlık Envanter Sistemi

Gemi Yedek Parça Envanter Sistemi

Bu sistem, merkezi ofis satın alma sistemiyle bağlantılıdır. Sistem gemide ihtiyaç olan ve tükenebilir malzemeler için geliştirilir. Kataloglar detaylı olarak bilgi içerir. Arama fonksiyonu bulunur ve katoloğun versiyon kontörlü yapılır. Bakım tutum ve planlama sistemiyle ilişkilidir.

Gemi Yedek Parça Envanter Sistemi

Sefer planlama ve mevki rapor sistemi

Bu özellik hem kara ofisinde hem de gemide kullanılır. Filonun tamamının sefer planlarına ulaşımını sağlar ve raporlarının alınmasına yardımcı olur. Filo yönetiminde her geminin tüketimi ve hızı arasında analizler yapmayı sağlar. Her limanın adı, rıhtımı, ETA ve ETD bilgilerini verir. Günlük mevki, seyir mesafesi, FO, DO ve LO tüketim miktarlarını bildirir. Kolayca yazıcıdan çıktı alınır. Hazırlık mektubu, protesto mektupları ve personel listesi gibi evraklara kolaylıkla ulaşılır. Formlar, liman raporları her bir müşteri için hazırlanır. Raporlar PDF olarak saklanır. Ofis versiyonunda her gemi için son mevki ve diğer bilgiler bulunur. Bütün gemilerden raporlar ofise transfer edilir. Sefer planının ve sürecinin yazı çıktısı da alınır.

Sefer planlama ve mevki rapor sistemi

Msc. / Uz. Birinci Zabit Zeki YAŞAR
Girne Amerikan Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

Editör: Orkut Akar
Ekleyen: Gamze Nur Yalçın

YAZAR: Gamze Nur Yalçın

11 Ağustos 1992 doğumludur. İlk ve orta dereceli okulunu 2006 yılında İstanbul’da tamamlamıştır. 2006 yılında başladığı Dilek Sabancı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Dış Ticaret Bölümünü 2010 yılında üçüncülük ile tamamlayıp aynı yıl İstanbul’da bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği programına devam etmiştir. 2012-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Şişli Kampüsü’nde Denizcilik Programları Asistanlığı görevini sürdürmüştür. 2012 yılında Arkas Holding bünyesindeki Marport Liman İşletmeleri’nde stajını tamamlayıp 2013 yılında üniversitedeki bölümünü birincilik ile bitirmiştir. 2014 senesinde DGS sınavını kazanarak şuan Girne Amerikan Üniversitesi’nin Güverte bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir.

Bir cevap yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları 3. Öğrenci Çalıştayı

Ülkemizdeki meslek yüksekokulları bünyesinde eğitim-öğretim veren denizcilik programlarında görevli idareci ve öğretim elemanlarının katılımıyla oluşan “Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları Çalışma...

Kapat