Menü

Yolcu Gemilerinde Role Talimlerine İlişkin Yeni Düzenlemeler

IMO LogosuIMO tarafından yayınlanan basın bildiriminde, gemiye katılan yolcuların katılmalarından hemen sonra veya gemi kalkışına müteakip role talimi için toplanmalarına ilişkin yeni düzenlemeler 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği açıklandı. Bunun yanı sıra kapalı mahallere giriş, kurtarma talimleri ve tanınmış organizasyonlara (RO) ilişkin yeni SOLAS düzenlemelerinin de gerçekleştiği belirtildi.

Yolcuların Toplanması

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS) III/19 nolu kuralı, “Costa Concordia” kazasından sonra yolcuların gemi kalkışından önce veya gemi kalkışından hemen sonra emniyet talimlerine tabi tutulması gerektiği şeklinde düzeltilmiş ve 2013’te kabul edilmişti. Söz konusu kural değiştirilmeden önce; “Yolcuların toplanmalarını gemiye katılmalarına müteakip ilk 24 saat içerisinde” yapılması gerektiğini belirtmektedir.

Kapalı Mahallere Giriş ve Kurtarma Talimleri

Acil durum eğitimi ve talimleri hakkında olan SOLAS III/19 kuralına yapılan son düzenleme ile “Kapalı mahallere giriş ve kurtarma talimleri”nin görevli personelce en az 2 (İki) ayda 1 (Bir) defa olmak üzere yapılması zorunlu kılındı. Yüksek Hızlı Teknelerin Emniyetine İlişkin Uluslararası Kod (HSC Code) ve Açık Deniz Hareketli Sondaj Birimlerinin Ekipman ve İnşaasına İlişkin Kod (MODU Code) benzer şekilde değiştirildi. Yapılan değişikliklerin amacının personelin eğitimsiz ve emniyet teçhizatı olmaksızın kapalı mahallere giriş yapmaları durumunda meydana gelebilecek ölümcül olayları en aza indirmek olduğu açıklandı.

Tanınmış Organizasyonlar Kodu (RO Code)

Tanınmış Organizasyonlar Kodu (RO Code), Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) ve Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi (LOAD LINES 1966) kurallarına göre 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren zorunlu hale getirildi. Bayrak devletlerinin, gemilerin sörveyi ve sertifikalandırılması gibi bazı yetkilerini bayrak devleti adına hareket eden Tanınmış Organizasyonlara (RO) devredebileceği belirtildi. Çoğu zaman bu organizasyonlar klas kuruluşları olduğu vurgulandı. Tanınmış Organizasyonlar Kodu (RO Code), bu organizasyonların sorumluluklarını açıkça belirtmekle kalmayıp ayrıca bayrak devletlerine de bu organizasyonları denetleyebileceği, değerlendirebileceği ve yetkilendirebileceği bir kontrol mekanizması sağlamaktadır.

Kaynak: imo.org

Medya Takip: Ali Sercan Balcıoğlu
Haber: Ali Sercan Balcıoğlu
Tercüme: Cem Kütükoğlu
Ekleyen: Ayşe Kırıcı

YAZAR: Aybars Oruç

e-MarineEducation.com kurucusu olan Aybars Oruç, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde denizde siber güvenlik alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere Gemi Mühendisleri Birliği (IMarEST), İngiltere Mühendislik ve Teknoloji Birliği (IET) ve İngiltere Mühendislik Konseyi (Engineering Council) üyesidir. IMO tarafından Ocak 2018'te yayınlanan "Current Awareness Bulletin" isimli yayının "Maritime Security" kategorisinde "I, Pirate: A Cyber Story In The Maritime Industry" isimli yazısına yer verilmiştir. Yurtdışında çok sayıda uluslararası sunumlar yapmıştır. Kimyasal tanker işletmeciliği yapan bir firmada HSEQ Koordinatörü ve sonrasında Enspektörü olarak çalışmıştır. Kurtarma ve konteyner gemileri ile LPG ve aframax tankerlerde çalışmıştır. MarCy (Maritime Cyber Resilience) isimli projede halen çalışmaktadır. eGMDSS ve MarTEL isimli Avrupa Birliği projelerinde "Pilot Kullanıcı" olarak rol aldı. "Gemilerde Yapılan Su Analizleri ve Islah Yöntemleri" isimli bir e-kitap yayınladı. Denizkızı Kongresi, Tall Ships' Races gibi pek çok etkinliğe önemli katkılar sağladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bir projesinde çalışmaları referans olarak kabul edildi. Orta ve yüksek öğretim kurumlarında paneller verdi. Kurucu, yönetici ya da onursal üye unvanları ile denizcilikle alakalı farklı sivil toplum örgütleri içerisinde bulundu.

Bir yanıt yazın