Menü

Yeni STCW Manila Değişiklikleri: 01 Ocak 2014’den İtibaren Tüm Denizciler için Geçerli “Zorunlu Güvenlik Bilinci Eğitimi“

Zorunlu Güvenlik Bilinci Eğitimi - LogoHer ne kadar sektörle ilgili haberlerde korsanlığın azalmakta olduğu düzenli olarak ilgili raporlarda bildiriliyorsa da, sektör hala personel, kargo / yük ve gemilerinin güvenliği konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenle sorunun personelde bilincini ve de farkındalığını arttırmak için, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren tüm gemi mürettebatının STCW Sözleşmesi kapsamında, güvenlik ile ilgili bu konularda eğitimlere katılmaları gerekecektir.

STCW Manila değişiklikleri, gemideki her bir mürettebat için; konum, pozisyon, sınıfına bakmaksızın görevleri ile bağlantılı yeni yeterlilikler getirmektedir. Ayrıca sözleşmenin bölüm A-VI/ 6’sı gemide güvenlik ile ilgili atanmış personelle ile diğer görevler için tanımlanmış personeli de ayırt etmektedir.

Belirlenmiş güvenlik görevleri olmayan denizciler de, A-VI/6-1 tablosunda gösterilen güvenlik bilgileri konusundaki bu eğitimi almalıdırlar. Ayrıca bu eğitimi gerekli yeterlilik ve standartlarda aldıklarını da kanıtlamak ve belgelendirmek zorundalar. Sözleşmenin zorunlu olmayan B kısmı kapsamında, bu eğitimin kariyerleri süresince sadece bir kez alarak tamamlamaları gerekmektedir.

Zorunlu Güvenlik Bilinci Eğitimi - 1

Belirlenmiş güvenlik görevleri tanımlanmış her gemiadamı, sözleşmenin A-VI/6-2 tablosundaki, yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür. Korsanlıkla mücadele ve silahlı soygun ile ilgili faaliyetler de dâhil olmak üzere, tanımlanmış tüm güvenlik görevlerini layıkı ile yerine getirebilmeleri gerekir. Sıralanacak olunursa bu görevler; güvenlik risk ve tehditleri, düzenli gemi denetimleri, güvenlik ekipmanlarının uygun kullanımı ve gemi güvenlik planında belirtilen koşulların muhafazasının sağlanması gibi faaliyetleri içerir. Sözleşmenin B- paragrafının içeriğinde geçen “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri” tanımı ile ifade edilen kişiler ise Gemi Güvenlik Planı kapsamında özel görev ve sorumlulukları olanlar anlamına gelir. Kariyerleri süresince de bu eğitim en az bir kez alınmalıdır.

Konu edilen bu iki tür eğitim, 01 Ocak 2014 tarihi itibari ile zorunlu hale gelecektir. Yürürlüğe girmesinden öncede tüm ilgililer, yani her Bayrak Devleti, sahip oldukları mevcut denizcilerinin niteliklerinin güncellenmesi için nelere gereksinim duyacaklarını da belirlemek zorunda olacaklardır. Sözleşme maddesi konu personelin hem onaylı deniz hizmetlerini hem de bu konudaki gerekliliğin karşılanması için konu onaylı eğitimin alınmasını benimser.

Zorunlu Güvenlik Bilinci Eğitimi - 2

STCW 1978 sözleşmesinin bölüm A-VI / 6 kapsamındaki geçiş hükümleri ise, 01 Ocak 2012 öncesinde deniz hizmetleri kabul görmüş denizciler için geçerli olacaktır.

STCW tablo A-VI/6-2 sütun 1de listelenen aşağıda belirtilen hususlardaki görev ve sorumlulukları üstlenebilecek personelin tanımlanması ise; 01 Ocak 2012 tarihinden önce onaylı deniz hizmetine başlamış ve 01 Ocak 2014 yılı öncesine kadar da konu edilen güvenlik görevleri ile tanımlanan denizcileri kapsamaktadır;

  • Geçmiş 3 (üç) yıl boyunca toplam en az 6 (altı) aylık bir süre için, açık deniz hizmet onaylı, atanmış gemi güvenlik görevlileri / personeli; ya da
  • Açık deniz hizmetine eş değer olduğu kabul edilebilir güvenlik fonksiyonlarını gerçekleştirmiş olan personel; ya da
  • Onaylanmış bu konuda ki testi başarı ile geçmiş olan personel veya
  • Başarıyla bu konuda verilmiş onaylı eğitimi tamamlayabilmiş personel.

Kaynak: GL Academy News

Çeviri: Hüseyin Şahin

Ekleyen: Murat Dendeşer

YAZAR: Murat Dendeşer

Bir cevap yazın