Menü

VIII. Denizcilik Eğitimi Konseyi Toplantısı Sona Erdi

26 – 27 Mayıs 2012 tarihlerinde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleşen 8. Denizcilik Eğitim Konseyi sona erdi.

Her yıl düzenlenmekte olan Denizcilik Eğitim Konseyi’ne bu sene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 15 üniversite, liman başkanları ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’ndan temsilciler katıldı.

Açılış konuşmalarını sırasıyla Denizcilik Eğitim Konseyi adına Doç. Dr. Ender Asyalı, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Temel Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin Şevli ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz yaptı.

8. Denizcilik Eğitim Konseyi’nin birinci oturumunda aşağıda listelenen çalışma gruplarının hazırladığı raporlar sunuldu.

– Mesleki çalışma grubu

– Hukuk ve mevzuat grubu

– Simülatör eğitimcileri grubu

– Proje ve finansman grubu

– Akademik çalışma grubu

– Denizcilik eğitim kalite geliştirme ve güvence sistemi çalışma grubu

Ardından Girne Amerikan Üniversitesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi’nin tanıtımı yapılarak üyelik başvuruları oylandı. Üyelikleri oybirliği ile kabul edildi.

İkinci oturumda Denizcilik Eğitimi Konseyi Dernek Tüzüğü ile Bologna Süreci çalışma grupları toplantılarını gerçekleştirdi. Bologna Süreci çalışma grubu toplantısında Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Özkaynak ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Nas, STCW kapsamına uygun olarak her okulun uyguladığı eğitim saat ve kredilerinin standart hale getirilmesi ve şu anda karşılaşılan problemlerle ilgili sunum yapmıştır. Lisans eğitim süresinin arttırılması, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarının staja çıkma şartları, staj esaslarının üniversite senatolarına sunulabilecek bir düzende hazırlanması, tek tip staj defterinin hazırlanması, deniz stajlarındaki gün kavramının Gemiadamları Yönetmeliği‘nde açıklığa kavuşturulmasının bakanlık tarafından değerlendirilmesi, kısa stajların kaldırılarak 6+6 şeklinde uygulanması ve seçmeli ders sayısının arttırılması konularının Koordinasyon Kurulu tarafından görüşülmesine karar verildi.

Denizcilik Eğitimi Konseyi Dernek Tüzüğü grubu toplantısı sonucunda ise Denizcilik Eğitimi Kalite Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği kurulmasına karar verilerek dernek tüzüğü oluşturuldu, ayrıca Denizcilik Eğitimi Konseyi üyesi olan her okulun dernek temsilcilerini yirmi gün içerisinde Koordinasyon Kurulu’na bildirmesi kararlaştırıldı.

9. Denizcilik Eğitim Konseyi Toplantısı’nın Ocak 2013’te Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

8. Denizcilik Eğitim Konseyi’ne Katılan Üniversiteler

– Balıkesir Üniversitesi

– Dokuz Eylül Üniversitesi

– Girne Amerikan Üniversitesi

– İstanbul Teknik Üniversitesi

– İstanbul Üniversitesi

– Karadeniz Teknik Üniversitesi

– Kocaeli Üniversitesi

– Mustafa Kemal Üniversitesi

– Ordu Üniversitesi

– Piri Reis Üniversitesi

– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

– Yakındoğu Üniversitesi

– Yıldız Teknik Üniversitesi

– Zirve Üniversitesi

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Haber: Yusuf Zeyyad Caner

YAZAR: Aybars Oruç

e-MarineEducation.com kurucusu olan Aybars Oruç, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde denizde siber güvenlik alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere Gemi Mühendisleri Birliği (IMarEST), İngiltere Mühendislik ve Teknoloji Birliği (IET) ve İngiltere Mühendislik Konseyi (Engineering Council) üyesidir. IMO tarafından Ocak 2018'te yayınlanan "Current Awareness Bulletin" isimli yayının "Maritime Security" kategorisinde "I, Pirate: A Cyber Story In The Maritime Industry" isimli yazısına yer verilmiştir. İngiltere Gemi Mühendisleri Birliği tarafından Umman Askeri Teknoloji Koleji'nde düzenlenen uluslararası bir kongrede denizde siber güvenlik konusunda sunum yapmıştır. Kimyasal tanker işletmeciliği yapan bir firmada HSEQ Koordinatörü ve sonrasında Enspektörü olarak çalışmıştır. Kurtarma ve konteyner gemileri ile LPG ve aframax tankerlerde çalıştı. eGMDSS ve MarTEL isimli Avrupa Birliği projelerinde "Pilot Kullanıcı" olarak rol aldı. "Gemilerde Yapılan Su Analizleri ve Islah Yöntemleri" isimli bir e-kitap yayınladı. Denizkızı Kongresi, Tall Ships' Races gibi pek çok etkinliğe önemli katkılar sağladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bir projesinde çalışmaları referans olarak kabul edildi. Orta ve yüksek öğretim kurumlarında paneller verdi. Kurucu, yönetici ya da onursal üye unvanları ile denizcilikle alakalı farklı sivil toplum örgütleri içerisinde bulundu.

Bir cevap yazın