Menü

CEVAP YAZ

#10004

İngilizler; gelenekleri , örf ve adetleri ile diğer insanlardan ayrılmış ve bundan gurur duyan denizci insanlardır. Günümüz ticaret gemilerinde hergeçen gün azalan sayıda İngiliz denizciye rastlanmaktadır. İşgüçlüğü ve daha cazip meslekler nedeni ile bu insanlar başka işkollarına yönelmekte açıkta kalan denizci ihtiyaçlarını da Filipinli, Endonezya ve Hintli insan kaynaklarından karşılamaktadırlar.

Denizcilikte kesinlikle örf adet ve gelenekler önemlidir. Hatta olmazsa olmazdır. Özellikle inançlı olmak (Allah’a inanmak) bu mesleğin vazgeçimezlerindendir. Fırtına karşısında ölümle yüzyüze gelmiş insanları motive etmek ve yönetmenin başka bir çaresini bilmiyorum.

Denizcilik robotlaşmış makinelerin yapamayacağı kadar esneklik gerektiren bir işkoludur. İnsanları ve özellikle de denizcileri yönetmek gelenekler sayesinde kolaylaşır örf ve adetler sayesinde dayanılacak bir hal alır. Fedakarlıkta bulunma, zorluklara karşı direnç gösterme gibi her insanın yapamayacağı bir çok konuda insanların azim ve kararlılıklarını arttırmak geleneklerden başka hiçbir şey ile (para dahil) mümkün değildir. 30 Yıl kadar denizcilik mesleğine emek vermiş birisi olarak bunları rahatlıkla söyleyebilirim.