Menü

CEVAP YAZ

#11299

Tamamen keyfi bir uygulama olduğunu ve yönetmeliğin memurlarca okunup, keyfi olarak getirilen bir yorum olduğunu düşünüyorum. Fakat..! Çalışan memurlarda bizler gibi biliyorlar ki Karadenizpowership gemileri Tuzla tersanelerinde ambarlarına yuksek Kw li çok sayıda Diesel Jeneratör yerleştirilerek bir nevi diesel elektrik santraline çevriliyor ve Pakistan Irak… gibi ülke limanlarına gidip bağlanıyorlar. Gerekli enerjinin nakli içinde yüksek gerilim hatları ile direk kara ile bağlantı kurup elektirik ihtiyaçlarını karşılıyor; dolayısıyla Ana makine, yardımcı makinelerden bir çoğu faal durumda olmuyor. Yasalar gereği geminin Türkiye limanından ayrılarak herhangi bir ülkeye seyre başlaması için ” Denize elverişlilik belgesi” olmalı. Ayrıca gerek Grosston gerekse M/E KW bakımından hizmetlerin sayılmaması için hiçbir yasal dayanağı yok diye düşünüyorum. Çünkü gemi çekilerek değil kendi Ana makinesi ile seyretmekte, safe mean cert.’ın uygun gördüğü şekilde donatılmakta. Baştada dediğim gibi memurların kendi yorumlarından kaynaklanan bence yasal bir dayanağı olmayan bir uygulama…!!! Kendi şahsi fikrim ise; Hizmetlerin kesinlikle kabul edilmemesi yönünde…!!! Çünkü o gemilerde hizmet veren Makine zabitleri gemi bağlandıktan sonra ne PMS ne ISM nede olağan üstü durumlarda müdehale gibi birçok konuda hiç bir tecrübe edinmeden, Piston Liner overholu yapmadan sadece yaşam mahali havalandırma, hidrafor sistemi gibi yardımcı makinelerle ilgilenip 3. lük hizmetini tamalayarak 2. Muh olmalarına benim gönlüm razı değil..!!! Sektörün en büyük sorunu olan kalifiye eleman açığını besleyen bir sistem..!!! Ama o gemilerde çalışıp hizmet saydırmak isteyen gemi adamı hizmet belgesini başka bir firmaya ait gemiden alır ise eğer; yurtdışında bulunduğundan dolayı hizmetlerini saydıra bilir. Çünkü aksini ispat edecek herhangi bir dayanağa ulaşamaz limanlar. Tek dikkat edecekleri husus hizmet aldıklarını gemilerin Türk limanlarına uğramamış olması ve yabancı bayrak olması gerektiğidir.
Saygılar.