Menü

Yanıtla: Atolye Stajlarında Sigorta Yapan Şirketler

#31969

Hala yönerge güncel mi bir ara kontrol edebilirsin 😉

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi
Link: https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/gemiadamlari-ve-kilavuz-kaptanlar-egitim-ve-sinav-yonergesi—9801

(7) Deniz eğitimine giden öğrenci ve kursiyerler 6 aylık deniz eğitimi sonrasında aynı ya da farklı bir gemide staj defterine uygun olarak Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimine devam edebilirler. Ancak bu süre 3 ayı geçemez.