Menü

Yanıtla: güncel olayların türk deniz adamı kimliğine etkisi sizce nasıl

#25034

Merhaba,

Pek çok ülkede gemi işleten firmalar multi-national, yani çok uluslu olarak gemilerini çalıştırır. Bunun anlamı, farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen gemiadamlarının bir arada çalıştığıdır. Gemiadamları arasında benzer düşüncelere sahip kişiler çıkabilir ancak kurumsal olarak Türk gemiadamlarına yönelik olumsuz bir düşüncenin oluşacağına kişisel olarak inanmıyorum.

Tabii şöyle bir durum da söz konusudur. Türkiye ile ikili ilişkileri sebebi ile İsrail ve Rusya’da Türk gemiadamları bazı sorunlar yaşabilmektedir. İslamafobi’den ötürü değil ama Türk pasaportu yüzünden, Türk gemiadamlarının yabancı şirketlerde çalışma durumu olumsuz yönde etkilenebilir.

Selamlar