Menü

Yanıtla: MÜLAKAT

#21039

“Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun
aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 22
yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); evli veya
dul olmamak; reşit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek
öğrencilerde 1,65 m’den kız öğrencilerde 1,55 m’den kısa olmamak;
boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilogram ağırlıkta
olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; ön
kayıtta yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında (Beden
yeterlilik ve mülakat sınavı tarihleri kurumun wep sitesinde
duyurulacak olup ayrıca başka bir bildlrlm yapılmayacaktır.)
başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe uygun olduğunu, renk
körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu;
kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık
Yoklama Belgesi” ibaresini taşıyan sağlık raporu ile belgelemek
gerekmektedir.”

Bu açıklama 2014 tercih kılavuzundan alınmıştır. Boy ve kilo oranının bu değerler içinde olduğu görünüyor, bir problem olacağını düşünmüyorum.
Eğer yerleştirildiğin ilk bölüme mülakat, sağlık, beden eğitimi sınavlarından dolayı kabul edilmezsen tercih listendeki bir sonraki programa sistem tarafından yerleştirilirsin.
Sağlık problemi nedeniyle olanlar hariç pek elenen olmaz. Ama tercih sıralamanı yaparken bunları göz önüne almanda fayda vardır.
Tercih sıralamanı programların puan sıralamasına göre yazmanı tavsiye ederim.