Menü

Tankerlerde Güverte Zabitlerinin Görevleri

Cem Kütükoğlu TarafındanBu yazı da özellikle tankerlerde çalışmakta olan 3.Kaptan ve 4.Kaptan‘ların görev ve sorumluluklarına değinilecek olup aşağıda listelenmekte olan görevler gemiden gemiye, şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Gemide ki görev dağılımından öncelikle Gemi Kaptanı ve daha sonra da 2. Kaptan sorumludur. Dolayısıyla kişiden kişiye görev dağılımı değişiklik gösterebilir fakat genel olarak uygulanan dağılım aşağıda belirtildiği gibidir.

3. Kaptanın Görev ve Sorumlulukları:

 • 0000-0400 ve 1200-1600 vardiyalarının tutulması
 • Kargo vardiyasının tutulması
 • Hava raporlarının alınması, incelenmesi ve kaptana tebliği
 • Revir veya Slopchest ile ilgilenilmesi
 • Sefer planının hazırlanması
 • Köprüüstü neşriyatlarının güncel tutulması (Harita, Kitap, ECDIS vb.)
 • Şirket, kiracı, acente vb. birimlerle yapılacak olan e-mail haberleşmesinin sağlanması
 • Noon Report hazırlanması ve gönderilmesi
 • Yakıt, Sürat cetvellerinin güncel olarak tutulması
 • Köprüüstü temizliği ve netası
 • Köprüüstü güverte jurnalinin tam ve düzgün olarak doldurulması
 • Gyro Error, Bell Book, Radar Log Book vb. jurnallerin düzgün bir şekilde doldurulduğunun kontrolü
 • GMDSS jurnalinin tutulması
 • GMDSS gereği cihazların testlerinin yapılması
 • Manevra sırasında köprüüstünde yer alıp makine telgrafı komutlarının uygulanması
 • Köprüüstü seyir cihazlarının bakım-tutumu, kondisyonlarının takibi
 • Gerekli görülmesi durumunda kıç postaya geçilmesi
 • Gerekli görülmesi durumunda demir atılıp demir alınması
 • Gemi Kaptanına danışarak “Monthly Watchkeeping Schedule” hazırlanması

4. Kaptanın Görev ve Sorumlulukları:

 • 0800-1200 ve 2000-2400 vardiyalarının tutulması
 • Kargo vardiyasının tutulması
 • Tüm can kurtarma araçlarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bakım-tutumu
 • Gemi Kaptanının can kurtarma araçlarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının kondisyonu hakkında bilgilendirilmesi
 • Gerekli görülmesi durumunda kıç postaya geçilmesi
 • Gerekli görülmesi durumunda demir atılıp demir alınması
 • SOPEP Contact List’in gidilen limana göre güncellenmesi ve gereken yerlere asılması
 • ISPS önlemlerinin alınması ve kayıtların düzgün tutulduğunun kontrolü
 • Revir veya Slopchest ile ilgilenilmesi
 • Talimlerin, eğitimlerin önceden hazırlanmış olan planlara göre organize edilmesi ve bunlara göre ISM evraklarının düzenlenmesi
 • Güvertede gerekli yerlere şablon vurulması
 • Geminin ilgili yerlerine ilgili posterlerin yapıştırılması
 • Çalışma ve dinlenme saatlerinin takibi
 • Personel Overdue hesaplamalarının yapılması

Yukarıda listelenmiş olan görev ve sorumluluklar herhangi bir şekilde bağlayıcı olmayıp sadece bilgi amaçlıdır. Bu görevlere ilaveler/eksiltmeler yapılabileceği ve gemiden gemiye, süvariden süvariye farklılık göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Ekleyen: Murat Dendeşer

YAZAR: Murat Dendeşer

Bir cevap yazın