Menü

Rusya’da Türk Liman Cüzdanı Sorunu

Semih Falay TarafındanBen gemi kaptanı olarak çalışan bir Türk denizcisiyim. Aylarca ailelerimizden ve sevdiğimiz her şeyden uzakta geçimimizi sağlamak için zorlu deniz şartlarında çalışmaktayız.

align: justify;”>10 Şubat 2016 tarihinden bu yana Rus limanlarında Türk gemiadamı cüzdanlarında farklılıklar olduğundan dolayı mağduriyet yaşamaktayız. Rus yetkililerin iddialarına göre bundan birkaç sene önce Rusya ile Türkiye arasında yapılan ikili anlaşmaların birisinde Türkiye tarafından Rusya’ya örnek gemiadamı cüzdanı verilmiş ve bundan sonra Türk gemiadamlarının sadece bu tip cüzdan kullanacağı bildirilmiş. O dönem cüzdanlar 48 sayfa olarak Denizcilik Müsteşarlığı tarafından basılmakta ve Denizcilik Müsteşarlığı logosu hem ilk hologramlı sayfada hem de diğer sayfalarda kullanılmaktaydı. Denizcilik Müsteşarlığı geçtiğimiz yıllarda Ulaştırma Bakanlığı’yla birleştirildikten sonra cüzdanlarda kullanılan logolar hem ilk hologramlı sayfada hem de diğer sayfalarda değiştirildi. Geçen sene de cüzdanların sayfa sayısı 60’a çıkartıldı ve cüzdan sayfalarının içerik sıralaması da değişti. Şimdi Ruslar özellikle 60 sayfalık yeni basım cüzdanların Türkiye’nin kendilerine bildirdiğinden farklı olduğunu belirterek 60 sayfa liman cüzdanı olan gemiadamları hakkında ilk gelişte tutanak tutarak kişi başı 3000 ruble idari para cezası kesmekteler ve cüzdanlara giriş çıkış mührü vurmamaktalar. Ayrıca esas önemli olan husus 2., 3. ve daha sonraki seferlerde ne tür cezalar verileceği hala net değil fakat bahsi geçen üçüncü seferden sonra gemiadamının Rusya’ya girişinin 5 yıl boyunca yasaklanacağı şeklinde.

Bazı Türk bayraklı gemiler ve Türk personel çalıştıran yabancı gemiler bir ayda 2-3 sefer Rus limanlarına yükleme veya tahliye amaçlı uğramaktadırlar. Burada mağduriyetin büyüğünü Türk gemiadamları yaşayacaktır. Konuyla ilgili UDH Bakanlığı “To Whom may Concern” başlıklı kısa bir yazı yazmış fakat Rusya tarafından kabul edilmemiştir. Türk makamlarının Rus makamlarına yeni cüzdanların şeklini belirtir bir yazı yazmasının sorunu hemen çözeceği belirtilmektedir. Sorun kısa sürede çözülmediği takdirde bir çok gemiadamı için karanlık ve çok zorlu olacak günler başlayacaktır. Bir gemiadamının Rusya limanlarına girememesi demek o gemiadamının deniz hayatının neredeyse bitmesi anlamına gelmektedir. Denizcilik firmaları Rusya’ya girişi yasak olan hiçbir gemiadamını istihdam etmek istemeyecek, hatta Türk firmaları tarafından işletilen yabancı bayraklı gemilerdeki Türk personel yerini yabancı personele bırakacaktır.

Konuyla alakalı Türk yetkili makamlarının en kısa sürede çözüm bulması, bulunamadığı takdirde zaten zor durumda olan Türk denizciliğinin bitme noktasına gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Saygılarımla
Semih FALAY

Uzakyol Kaptanı

Bir yanıt yazın