Menü

Kimyasal Kargolarda Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Önemi

Genel olarak Kişisel Koruyucu Ekipmanlar, gemide emniyet ve sağlık risklerine karşı giyilen, yada kullanılan ekipmanlardır. Bu koruyucu ekipmanlar belirli standartlara sahiptirler ve her gemide hemen hemen aynıdırlar. Örnek verecek olursak;

• Baret
• Koruyucu Kulaklık
• Koruyucu Gözlük
• Koruyucu Kıyafetler
• Koruyucu Eldivenler
• Emniyet Ayakkabısı
• Solunum Ekipmanları
• Yüzdürmeye Yardımcı Ekipmanlar vb.

Tüm bu ekipmanların kullanımları yapılacak işe ya da duruma göre değişiklik gösterir. Biz, kimyasal tankerlerdeki kimyasal kargo elleçlemelerinde kullanılan ekipmanları inceleyeceğiz. Kimyasal kargo dendiğinde taşınan yükün hem personel, hem de çevre açısından tehlikeli olduğunu biliriz ve operasyonel tehlikeleri minimuma indirmek ve önlemek için hem personel, hem de çevre açısından maksimum seviyedeki önlemler ile yürütürüz. Dolayısıyla, kullanılan ekipmanlar diğer gemilerden farklılık gösterebileceği gibi taşınan kimyasalın türüne göre de değişiklik gösterecektir.

Bu ekipmanlar seçilirken, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu dediğimiz MSDS’lerin incelenmesi sonucunda belirlenir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, kimyasalların taşınması ya da elleçlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı alınacak tedbirleri, bu risklere karşı kullanacağımız ekipmanları ve aynı zamanda kimyasal hakkında detaylı bilgiyi içeren formlardır.

Genel olarak kimyasalları düşünürsek aşındırıcı ve/veya zehirleyicidirler. Örneğin; kostik soda yükü aşındırıcı bir yüktür ve personelin herhangi bir temasında ciltte kalıcı hasarlar bırakırken, asetik asit ise buharı solunduğunda ölümle sonuçlanabilir. Eğer bir kişi kargo ile ilgili yükleme/tahliye ya da yıkama operasyonlarında yer alıyor ise ilgili koruyucu kıyafet ve ekipmanlarını donanmalı ve acil durumda kullanmayı bilmelidir. Yukarıda verdiğimiz örnekten gidecek olursak, aşındırıcı bir kargo operasyonunda görevli personel;

• Full chemical suit dediğimiz kimyasala karşı dayanıklı kıyafetini,
• İlgili kimyasala uygun koruyucu eldivenini,
• Kimyasala dayanıklı botlarını,
• Tam kapalı yüz maskesini donanmış olmalıdır.

Diğer yandan, zehirli bir yük ile ilgili operasyon yapıyorsak, operasyon sırasında ya da acil durum kaçış anında solunum cihazlarının kullanımı son derece önemlidir. Bu solunum cihazları ‘Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) ve Emergency Escape Breathing Devices (EEBD)dır.
SCBA, kargo ile ilgili operasyon sırasında kullanılmasa dahi hazır bulundurulmalıdır. Unutmamalıyız ki, bu cihazların hazır bulundurulmasından daha önemlisi, ekipmanların doğru çalışabilirliğidir. SCBA için düşünecek olursak;

• Tüpün basıncının kontrolü
• Düşük basınç alarmının testi
• Genel olarak kondisyonun kontrolü
• Yüz maskesinin sızdırmazlığı gibi önemli testleri kullanıcının bilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte ekipmanın doğru ve etkili kullanımı için ekipmanın çalışma süresini yani tüpün içerisindeki sıkıştırılmış havanın ne kadar süreli olduğunu, nasıl etkili kullanabileceğini, basıncın takibinin önemli olduğunu ve düşük basınçta gelen alarmın anlamını, kesinlikle biliyor olması gerekmektedir. Örneğin, bir SCBA tüpünün basıncı emniyetli çalışma basıncının maksimum %10’u altında olabilir.

EEBD’yi SCBA ile karıştırmamak gerekir. Çünkü EEBD adından da anlaşılacağı üzere acil durumlarda kullanılacaktır ve kimyasal tankerlerde kurala göre her personelde birer adet olacak şekilde bulunması gerekmektedir. EEBD olası bir acil durum anında, kişinin temiz havaya kaçışı için kullanacağı ekipmandır ve kesinlikle kargo operasyonlarında kullanılmaz. Yine SCBA’da olduğu gibi tüpün içerisinde sıkıştırılmış hava ve yüz maskesi vardır. EEBD’lerden kişiye hava desteği 15 dakika süreyle sınırlıdır.

Kimyasal tankerlerde, diğer gemilerden farklı olan diğer önemli kişisel ekipman ise Oxygen Analysers ya da Multi Gas Meters dediğimiz kişisel gaz tespit cihazlarıdır. Bu cihazlarda bulunan sensörler sayesinde kişi bulunduğu ortamdaki tehlikeli gazların ve oksijenin tespitini sağlar. Bu sensörler cihaza göre değişiklik gösterebileceği gibi genel olarak;

• LEL ( Lower Explosion Limit – Alt Patlama Sınırı) : Low: %1, Up: %10
• O2 min %19.5, max %23.5
• CO ve H2S’ in tespitini sağlar.

Bununla birlikte bilinmesi gereken önemli bir husus ise zehirli gazlara ne kadar süreli maruz kalınacağıdır. Yine yükün TLV olarak adlandırdığımız Threshold Limit Value yani Eşik Limit Değeri’lerini, yükün MSDS’inden öğrenebiliriz. Bu değer, bize kimyasal bir madde ile çalışma sırasında herhangi bir anda maruz kalınacak limitleri vermektedir. Bu doğrultuda ACGIH (The American Conference of Govenmental Industrial Hygienists) America Birleşik Devletleri’ne ait bir kurum tarafından TLV, 3 ana grupta belirlenmiştir.

Bunlar;

TLV-TWA ( Time Aweighted Avarage) / Ortalama Maruz Kalma Limiti; Ortalama bir kimyasala günde 8 saat maruz kalma limitidir.

TLV-STEL ( Short Term Exposure Limit) / Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti; Bir kimyasal ile çalışırken, çalışmanın herhangi bir anında 15 dakikadan fazla maruz kalınmaması gereken limittir. Bu limit günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Tekrar edilen her bir maruziyet arasında en az 60 dakika olmalıdır.

TLV-Ceiling / Tavan Değeri; Kimyasal ile bir çalışma gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken limittir.
Spesifik bir gazdan örnek verecek olursak; CO (Karbon monoksit) gazı için TLV-TWA 25 ppm ( parts per million) STEL ise 200 ppm’dir.

Düzenleme: Rüya Hazar

Ekleyen: Gülcan Keskin

YAZAR: Gülcan Keskin

1993 yılı İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbulda tamamlamasının ardından 2011 yılında Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. Eğitimi süresince okulunun Lojistik Kulübü'nde aktif olarak yer aldı. 2015 ve 2016 yıllarında Arkas Holding bünyesinde Ticaret ve Lojistik stajlarını tamamladı. Getem ve Sinemasal gibi bazı sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. 2016 yılında Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitim vermeye başladı. 2017 yılı Haziran ayında üniversiteden mezun oldu. Şu an Talos Denizcilik Şirketi'nde çalışıyor ve aynı zamanda yüksek lisans hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir cevap yazın