Menü

İlk LNG Konteyner Gemisi Yolda

Enerji sektöründeki insanlar nakliye ve sıvılaştırılmış doğal gaz hakkında konuşurken, genelde üzerinde durulan konu, elindeki yakıtı yurt dışına ihraç etmeye başlaması için Amerika’yı zorlamaktır. Fakat New Jersey’de kurulmuş nakliye şirketi TOTE Inc. için daha ilginç olan nokta LNG konteynerlerin açık denizlerdeki yakıt ile ilgili mevcut ortamı nasıl değiştireceğidir.

Şirket, iki adet büyük ölçekli ve öncelikli olarak LNG’ye göre tasarlanmış gemi yatırımı yapmaya karar vermiştir. Her ne kadar diğer gemiler bu yeni yakıtla çalışacak şekilde dönüştürülmüş ya da B planı olarak, daha sıradan petrol bazlı yakıtlarla çalışacak şekilde uyarlanmış olsa da, bu iki yeni gemi kendi türlerinin LNG kullanan ilk ve en önde gelenidir.

Amerika yıllardır çok büyük miktarda doğal gaz ithal etmekte, büyük oranı LNG olan bu gaz soğutularak sıvılaştırılmakta ve yine gaz haline getirilmektedir.

Hidrolik çatlatmanın yükselişi ve sıradışı kaynakların keşfiyle birlikte, Amerika kendisini kolaylıkla kullanılabilecek daha ucuz doğal gaz temin eder durumda bulmuştur. Bu durum, özellikle yüksek üretim maliyeti ve büyük altyapı gereksinimleri doğuran büyük miktarlarda LNG ithalatını gereksiz hale getirmiştir. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda TOTE Inc., pazardaki değişimi kendi avantajına çevirme umuduyla, gemilerini çevre dostu yakıtlarla çalışacak şekilde değiştirmiştir.

Ucuz Fakat Sınırlı
Günümüzde denizlerdeki gemilerin çoğu olağanüstü derecede ağır bir yapısı olan ve “bunker fuel” olarak bilinen, petrol bazlı ve geri kalanı dizelden oluşan gemi yakıtıyla çalışmaktadır. Bu yakıt, diğer petrol bazlı yakıt türlerinden çok daha fazla kirliliğe sebebiyet vermektedir. Buna rağmen, farklı nedenlerden dolayı, çok düşük oranda gemi LNG ile çalışacak şekilde dönüştürülmektedir.

İlk neden, mevcut sistemlere adaptasyon hem maliyetli hem de teknik açıdan zorlayıcı iken, hibrit sistemli gemilerin eski tasarımlara oranla çok daha maliyetli olmasıdır.

İkinci neden, LNG’nin daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olmasıdır. Bunun anlamı, aynı mesafeler için daha fazla hacimde yakıta ihtiyaç duyulması, gemide ek bir ağırlığa neden olması ve kargo depolama alanını azaltmasıdır. Son olarak, LNG dağıtım sisteminin tedarik gemileri için tasarlanmamış olmasıdır. Yakıt güvenilirliği konusunda kaygı yaratmaktadır.

Daha Çevreci Yakıt
Doğal gazın eşdeğer miktarda yakıtlara oranla daha aşağıda olan fiyatına rağmen, TOTE Inc.’in LNG’ye karar vermesindeki en önemli etken emisyonu düşürecek olmasıdır.

TOTE Inc.’in CEO’su Anthony Chiarello, bu durumu, “Bizim için ilk ve en önemli neden çevredir.” ve “Çevre dostu çözümler yaratmak esas tetikleyicidir.” şeklinde ifade etmiştir.

Yeni çevresel düzenlemelerin ekolojik olarak duyarlı alanlarda emisyonu kısıtlaması göz önünde bulundurulursa, şüphesiz ki gerekçeleri sadece başkalarını düşünmek değildir. LNG’ye geçmek bu düzenlemelere uyumu beraberinde getirmekle birlikte, kirli sülfür oksit ve nitrojen oksit oranını sırasıyla %98 ve %91 oranında düşürürken, tanecikli madde emisyonunu %99 oranında düşürmektedir.

2015 ve 2016 yıllarında çalıştırılması planlanan iki yeni gemi, TOTE Inc.’in birçok duyarlı bölgenin yer aldığı Puerto Rico rotasında kullanılacaktır.

Şirket, ilgilendikleri tek şeyin güvenilir LNG kaynaklarını güvence altına almak olduğunu vurgulasa da, birçok grup şirkete tedarikte bulunmak için teklifte bulunmuştur. Hemen hepsi de gemi yaşam alanı ihtiyaçlarını karşılamaya gönüllüdür.

The Wall Street Journal raporuna göre, petrol bazlı yakıtların ikamesi olarak doğal gaza yatırım yapan nakliye şirketlerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bir Çin şirketi yeni LNG-Dizel hibrit römorkörlerinden sipariş etmiştir. Daha küçük diğer gemiler dönüştürülmüştür. Büyük çıkarların tek gerçek endişesi halen tedarikçiler olmaya devam etmektedir.

Kaynak: Knovel

Tercüme: Umut Çelen Arıcan

Ekleyen: Özge Günaydın

YAZAR: ozgegnydn

Bir cevap yazın

Önceki yazıyı okuyun:
Türkiye’de Denizcilik Eğitimi

Türk Ticaret Kanunu ve Deniz İş Kanunu, gemi adamını Kaptan, zabitler, tayfalar ve gemide istihdam edilen diğer tüm kişiler olarak...

Kapat