Menü

Gemilerde Bulunması Gereken Sertifika ve Dökümanlar

Orkut Akar TarafındanGemilerin sertifikasyon yönünden denetlenmeleri 1600lü yıllara kadar dayanır. Standartların oluşturulması ise 1700lü yıllarda klâs kurumlarının kurulması ile başlar. İngiltere, Almanya ve Fransa’nın öncülük ettiği bu oluşum geçtiğimiz yüzyılda diğer ülkelerin de uygulamak zorunda olduğu küresel bir konu haline gelerek günümüzdeki şeklini almıştır. O kadar detaya inilmiştir ki farelerden korunma sertifikasından, yüksek basınç yakıt devrelerinin çift cidar olması gerekliliklerine kadar, armatörlerin uymak zorunda oldukları standartlar haline getirilmiştir. Biz denizcilerin ise takip etmekte birinci önceliği haline gelen konular olmuştur bu sertifikalar. Öyle ki bazı sertifikalar yıllık bazıları 5 yıllık bazıları ise 1 aya varan geçici sertifikalar olmaktadır. Dolayısı ile zamanı dolan bir sertifika, gemilerin limanda tutulmalarına sebep olabilmekte ve işletmeler bu zaman kayıpları ile maddi anlamda zarar görmektedir.

Sözü edilen bu sertifikalar bulundurulması gereken gemi tiplerine göre Türkçe adları ile birlikte aşağıda listelenmiştir;

1. BÜTÜN GEMİLERDE

• International Tonnage Certificate (Uluslararası Tonaj Sertifikası)
• International Load Line Certificate (Yükleme Hattı Sertifikası)
• International Load Line Exemption Certificate (Yükleme Hattı Muafiyet Sertifikası)
• Intact stability booklet (Hasarsız Stabilite Kitapçığı)
• Damage control plans and booklets (Hasar Kontrol Planı)
• Minimum safe manning document (Asgari Adamla Donatma Sertifikası)
• Fire safety training manual (Yangın Güvenliği Eğitim Kitabı)
• Fire Control plan/booklet (Yangın Kontrol Planı)
• On board training and drills record (Gemi Eğitim Tatbikatlar Kayıtları)
• Fire safety operational booklet (Güvenli Yangın Operasyonu El Kitabı)
• Certificates for masters, officers or ratings (Kaptan, Zabitler ve Tayfa İçin Sertifikalar)
• International Oil Pollution Prevention Certificate (Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme Sertifikası)
• Oil Record Book (Petrol Kayıt Defteri)
• Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (Gemide Petrol Kirliliğini Önleme Acil Planı)
• International Sewage Pollution Prevention Certificate (Uluslararası Atık Su Kirliliği Önleme Sertifikası)
• Garbage Management Plan (Çöp Yönetimi Planı)
• Garbage Record Book (Çöp Kayıt Defteri)
• Voyage data recorder system-certificate of compliance (Sefer Veri Kayıt Sistemi-Uygunluk Sertifikası)
• Cargo Securing Manual (Yük Bağlama Kılavuzu)
• Document of Compliance (Uygunluk Sertifikası)
• Safety Management Certificate (Emniyet Yönetimi Sertifikası)
• International Ship Security Certificate (ISSC) or Interim (Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası)
• International Ship Security Certificate (Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası)
• Ship Security Plan and associated records (Gemi Güvenlik Planı ve İlgili Kayıtlar)
• Continuous Synopsis Record (CSR) (Sürekli Gözlem Sertifikaları)

2. YOLCU GEMİLERİNDE:

1. Bölümde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak;

• Passenger Ship Safety Certificate (Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası)

• Exemption Certificate (Muafiyet Sertifikası)
• Special Trade Passenger Ship Safety Certificate, Special Trade Passenger Ship Space Certificate (Özel Ticari Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası)
• Search and rescue co-operation plan (Arama Kurtarma Planı)
• List of operational limitations (Operasyonel Kısıtlamalar Listesi)
• Decision support system for masters (Kaptan İçin Karar Destek Sistemi)

3. YÜK GEMİLERİNDE:

1. Bölümde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak:

• Cargo Ship Safety Construction Certificate (Yük Gemisi Emniyetli Yapı Sertifikası)

• Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Yük Gemisi Emniyet Ekipmanı Sertifikası)
• Cargo Ship Safety Radio Certificate (Yük Gemisi Emniyetli Telsiz Sertifikası)
• Cargo Ship Safety Certificate (Yük Gemisi Emniyet Sertifikası)
• Exemption Certificate (Muafiyet Sertifikası)
• Document of authorization for the carriage of grain (Tahıl Taşımak İçin Yetki Sertifikası)
• Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage (Sigorta Sertifikası veya Petrol     Kirliliği Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluklar ile İlgili Herhangi bir Finansal Güvence (CLC 92))
• Enhanced survey report file (Genişletilmiş İnceleme Raporu Dosyası)
• Record of oil discharge monitoring and control system for the last ballast voyage
• Cargo Information (Yük Bilgisi)
• Bulk Carrier Booklet (Dökme Yük Gemisi Kitapçığı)
• Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual (Tahsis Edilmiş Temiz Balast Tankları Operasyon El Kitabı)
• Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual (COW Manual) (Ham Petrol Yıkama (COW) İşletme El Kitabı)
• Condition Assessment Scheme (CAS) Statement of Compliance, CAS Final Report and Review Record (Durum Değerlendirme Planı)
• Hydrostatically Balanced Loading (HBL) Operational Manual (Hidrostatik Denge Yükleme Sistemi (HBL) el kitabı)
• Oil Discharge Monitoring and Control (ODMC) Operational Manual (Petrol Boşaltma ve Kontrol Sistemi El Kitabı)
• Subdivision and Stability Information (Ara Bölme ve Denge Bilgilendirmesi)

1. ve 3. Bölümlerde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak, Zehirli Kimyasal Sıvı Yük Taşıyan Tüm Dökme Yük Gemilerinin Bulundurması Gerekenler:

• International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (NLS Certificate) (NLS Belgesi) (Dökme Halde Taşınan Zehirli Sıvı Maddeler İçin Uluslararası Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi)

• Cargo record book (Yük Kayıt defteri)
• Procedures and Arrangements Manual (P & A Manual) (Prosedürler ve Düzenlemeler El Kitabı)
• Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid Substances (Zararlı ve Zehirli Sıvı Maddeler için Petrol/Deniz Kirliliğini Önleme Acil Planı)

1. ve 3. Bölümlerde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak, Tüm Kimyasal Tanker Gemilerinin Bulundurması Gerekenler:

• Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk (Tehlikeli Kimyasal Madde Taşımaya Uygunluk Sertifikası)

• International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk (Uluslararası Tehlikeli Kimyasal Madde Taşımaya Uygunluk Sertifikası)

1. ve 3. Bölümlerde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak, Tüm Gaz Taşıyan Gemilerin Bulundurması Gerekenler:

• Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk (Sıvılaştırılmış Gaz Taşımaya Uygunluk Sertifikası)

• International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk (Uluslararası Sıvılaştırılmış Gaz Taşımaya Uygunluk Sertifikası)

1. 2. ve 3. Bölümlerde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak, Tüm Yüksek Hızlı Gemilerin Bulundurması Gerekenler:

• High-Speed Craft Safety Certificate (Yüksek Hızlı Gemi Güvenlik Sertifikası)

• Permit to Operate High-Speed Craft (Yüksek Hızlı Gemi İşletme İzni)

1. 2. ve 3. Bölümlerde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak, Tehlikeli Madde Taşıyan Tüm Gemilerin Bulundurması Gerekenler:

• Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods (Tehlikeli Maddeler Taşıyan Gemiler İçin Özel Gerekliliklere Uygunluk Sertifikası)

1. 2. ve 3. Bölümlerde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak, Paketlenmiş Formda Tehlikeli Madde Taşıyan Tüm Gemilerin Bulundurması Gerekenler:

• Dangerous goods manifest or stowage plan (Tehlikeli Yük Manifestosu veya İstif Planı)

1. 2. ve 3. Bölümlerde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak, INF Kargo Taşıyan Tüm Gemilerin Bulundurması Gerekenler:

• International Certificate of Fitness for the Carriage of INF Cargo (INF Kargo Taşımaya Uygunluk Sertifikası)

1. 2. ve 3. Bölümlerde Listelenen Sertifikalara Ek Olarak, Nükleer Gemilerin Bulundurması Gerekenler:

• A Nuclear Cargo Ship Safety Certificate or Nuclear Passenger Ship Safety Certificate, in place of the Cargo Ship Safety Certificate or Passenger Ship Safety Certificate, as appropriate. (Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası ya da Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası Yerine Uygun Nükleer Yük Gemisi Emniyet Sertifikası ya da Nükleer Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası)

Bulundurulması Zorunlu Olmayan Diğer Sertifika ve Dökümanlar:

Special Purpose Ships

• Special Purpose Ship Safety Certificate (Özel Amaçlı Gemi Emniyet Sertifikası)

Offshore Support Vessels

• Certificate of Fitness for Offshore Support Vessels (Açık Deniz Destek Gemileri için Uygunluk Sertifikası)

Diving Systems

• Diving System Safety Certificate (Dalgıçlık Sistemi Emniyet Sertifikası)

Dynamically Supported Craft

• Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate (Yüzey Etkisi ile Taşınan Deniz Vasıtalarının Yapım ve Donanım sertifikası)

Mobile Offshore Drilling Units (Açık Deniz Sondaj Platformları)

• Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate (Açık Deniz Sondaj Platformları Güvenlik Sertifikası)

Wing-In-Ground (WIG) Craft

• Wing–in–ground Craft Safety Certificate (WIG Craft Emniyet Sertifikası)

• Permit to Operate WIG Craft (WIG Craft Çalıştırma İzni/Belgesi)

Noise Levels

• Noise Survey Report (Gürültü Denetimi Raporu)

Kaynak: IMO (International Maritime Organization)

Ekleyen: Özge Günaydın

YAZAR: ozgegnydn

10 Adet Yorum

 1. Bİlginiz için çok teşekkür ederim yalnız birde kopyalaya bilseydim çok güzel olucaktı
  🙂

 2. iyi günler, bugün girdiğim İngilizce sınavından 45 puan aldım. sınavda sorulan çoğu sorular yeni ve elimdeki kaynaklardan bazı soruların cevaplarını bulamıyorum. üç soru sertifikalar ile ilgili, bunlar hakkında bilgi alabilirmiyim. 1. soru şöyle; ( türkçe olarak yazıyorum ) süresiz ( unlimited ) sertifika hangisidir diye sormuş ben load line yazdım, doğru cevap tonaj olacak sanırım. 2. soru, (air certificate ) klas tarafından verildi ve süresi hangi sörvey kontroluna kadar diye sordu. ben additional yazdım sanırım yanlış. 3. soru. gemide tamir, krozyondan dolayı veya hasardan dolayı saç değişimi v.s olacak, hangi sörvey sırasında yapılır diye soru vardı. ben renewal diye yazdım. sertifikalar ve sörveyler ile ilgili geniş bilgi nereden bulabilirim? initial, additional, renewal sörvey kontrolleri sırasında hangi yaptırımlar uygulanıyor ve hangi zamanlarda gemiler bu sörveylerin denetimine giriyor. aynı zamanda sertifikaların başlangıç ve bitiş tarihleri ile bilgiler, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. kolay gelsin

  • 2 SÖRVEY TİPLERİ
   Harmonize sistemde kullanılan sörvey tipleri aşağıdaki gibidir:
   (Initial) 2.1 Başlangıç sörveyi, belirli bir belgeyle ilgili tüm hususlarda, ilgili gerekliliklere uyulduğundan ve bu hususların geminin vereceği hizmet için yeterli ölçüde bulunduğundan emin olmak için gemi hizmete sokulmadan önce yapılan tam bir denetimdir.
   (Periodic) 2.2 Periyodik sörvey, belirli bir belgeyle ilgili hususların geminin vereceği hizmet için yeterli ve uygun ölçüde bulunduğundan emin olmak için yapılan bir denetimdir.
   (Renewal) 2.3 Yenileme sörveyi, periyodik sörveyle aynı olup, aynı zamanda yeni bir belge verilmesini gerektirir.
   (Inter) 2.4 Ara sörvey, belirli bir belgeyle ilgili belirli hususların geminin vereceği hizmet için yeterli ve uygun ölçüde bulunduğundan emin olmak için yapılan bir denetimdir.
   (Annual) 2.5 Yıllık sörvey, belirli bir belgeyle ilgili hususların bakımlarının yapıldığından ve geminin vereceği hizmet için yeterli ölçüde bulunduğundan emin olmak için yapılan genel bir denetimdir.
   (B) 2.6 Karina denetimi, geminin su altında kalan kısmının ve ilgili hususların geminin vereceği hizmet için yeterli ve uygun ölçüde bulunduğundan emin olmak için yapılan bir denetimdir.
   (Additional) 2.7 İlave sörvey, incelemeler neticesinde gerçekleşen bir tamirat sonrası veya önemli tadilatlar veya yenilemeler yapıldığında, şartlara göre genel veya kısmi olarak yapılan bir denetimdir.

 3. GMDSS PERFORMANSI İÇİN İŞİME ÇOK YARADI YAZDIKLARINIZ TEŞEKKÜR EDERİZ 😀

 4. Dönem ödevim için çok işe yaradı teşekkürler aynıları kitabımdada yazıyodu fakat kitabımı ilçede unutmuştum bi ümit internete yazdım onca saçma siteden bulamadığımı burada buldum hemde 1e1 aynısını Teşekkürler…

 5. bu belgelerin ne işe yaradığı, kısa tanımları ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim bütün belgeler için

 6. Bütün sınıf olarak , bu siteye minnettarız.

 7. ”Muhtelif maksatlı gemilerin sertifikaları” nı arıyorum.Nerede bulabilrim?Bu yazıda mevcut mu?

Bir yanıt yazın