Menü

Gemiadamları için 01.07.2013 itibaren Yeni Koşullar

IMO Logo2010 da Manila‘da alınan kararlar doğrultusunda STCW Sözleşmesinde oldukça kapsamlı değişiklikler paketi oluşmuş ve bir dizi yeni değişimlerin yürürlüğe girmesi yolu açılmıştır. Konu sözleşmenin gereksinimleri için bu değişimlerin bazıları hemen yürürlüğe girmiş, bazıların da beş (5) yıllık bir geçiş süreci sonunda yürürlüğe konması konu olmuştur. Bu kapsamda bu yıl içerisinde önem kazanan süreç için de, 2013 yılının ikinci yarısı konu olmaktadır. Denizcilik sektörünün taşıma/nakliye şirketleri için de bu süreç süresince, her şeyin alınan kararlara uygun olup olmadığını kontrol ve bir sonraki aşamada ne ile karşılaşacaklarını gözden geçirebilme için zamanları doğmaktadır.

Konu denizcilik taşıma/nakliye şirketleri için, değişim paketi kapsamında, en büyük zorluklardan biri günlük minimum dinlenme süresine ilişik olan değişiklik olacaktır. Bu değişim Manila’da daha da katı kurallarla STCW Sözleşmesi ile, yıl içersinde daha sonra yürürlüğe gireceği planlanan Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006 (MLC 2006)’den önce yürürlüğe girmiş olacaktır. Daha henüz büyük çapta, yoğunlukta yapılması beklenen Liman kontrol denetimleri her ne kadar gerçekleşmemiş görünüyorsa da, MLC 2006’nın 20 Ağustos 2013 tarihinden sonra yürürlüğe girmesi nedeni ile, bu konu denetimlerin oldukça sık yoğunlukta yapılması beklenilmelidir.

Bir diğer önemli tarih ise 1 Temmuz 2013‘dür. Bu tarihten itibaren sektördeki tüm eğitim kurumları kendi programlarında Manila değişikliklerini uygulamak zorunda olacaklardır. Bu kapsamda, deniz güverte ve teknik zabitan eğitim öğretim programlarında; özellikle de Köprüüstü ve Makine Dairesi Kaynaklarının Yönetimi, Liderlik ve Takım Çalışması Becerileri ile Deniz Çevre Bilinci ile ilgili bilgilerini geliştirmek zorunda kalacaklardır. Böylesine kazanılmış bu yeni yetkinlikler ise güverte ve teknik zabitan gereksinimlerinin birer ayrılmaz parçaları olacak ve ilgili denizci gemiadamları eğitim kurumlarının da deniz zabitan ve operasyonlarına yönelik verilecek eğitimlerinin de ayrılmaz parçaları olacaklardır.

Gemiadamları için de 2017 yılına değin geçecek bu beş (5) yıllık süreç, onların kendilerine gerekecek bazı hazırlıkların yerine getirilmesine olanak verecektir. Bu kapsamdaki yeni tüm gereksinimleri, konu gemiadamlarının mesleki eğitimlerine dahil edilmesi gerekecektir. Örneğin, tüm güverte zabitanı için ECDIS eğitimi gereksinimi, teknik zabitan içinde Orta Gerilim Sistemlerin Kurulumu konularındaki yoğun eğitimlerin alınmış olması gerekecektir. Ayrıca konu zabitan belgelerinin yenilenmesinde de bu yetkinlikler için gerekli ilave eğitimlerin alınmış olduklarının belgelenmesi gerekecektir. Eğer, sözü edilen bu gereksinimler ve yeterlilikler alınmamış ise, ilgili Bayrak Devletler, yeni CoC (Sözleşme Koşulları)’nın uygun belirli maddelerini kabul edebilirler.

Benzer şekilde, konu Manila değişiklikleri, Güverte ve Makine Gemiadamlarının da benzer eğitim yeterliliklerine bu yeni standartları getirmektedir. Amaç söylendiği gibi, personelin daha da kaliteli olmasını sağlamaktır. Eğer kişi, Yeterli Güverte Gemiadamı (Able Seafarer Deck – AB Deck) ya da Makine Gemiadamı (Able Seafarer Engine – AB Engine) olarak gemide görev almak isterse, STCW standardına göre eğitimini almalı ve de eğitimli olması gerekir. Bu kararlarla, IMO konu alanlardaki gelişen teknolojilerin istenenlerini sağlamış ve de gemilerde gerekli olan güvenliği artırmaya odaklı eğitim ihtiyaçlarını da karşılamış olacaktır.

Değişiklikler ile uyumlu olmak

Manila değişiklikler ile uyumlu olmak, ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak ve bunları verilen süreçte yerine getirmek için GL Akademisi, sözü edilen bu konuların tümünü kapsayan eğitimlerin verilmesinde müşterilerine yardımcı olacaktır.

STCW 2010 Uygulamaları

Katılımcılar bu uygulamalarla STCW Sözleşmesi ve Sözleşmenin Maddelerine ilişik uzmanlıklarını geliştirme, gemi personeli, deniz nakliye şirketleri, denizcilik sektöründeki şirketlerin yönetimleri ile sözleşmenin yeni gereklerini yerine getirme, uyum sağlama için gerekli tüm teorik bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır. Pratik uygulamalarla yapılan, örnek çalışmalarla da katılımcılar günlük rutin çalışmalar sırasında yeni gereksinimlerin uygulanmasını sağlamak için gerekli belgeler ile diğer yardımcı araçların kullanımına yönelik ve de mevcut var olan yönetim sistemi için gerekli olacak yeni düzenlemelerin nasıl yapılacağına ilişik bilgileri öğreneceklerdir.

Deniz Çevre Bilinci Edinme Kursu

2010 Manila değişiklikleri ile STCW Sözleşmesine, Gemiadamlarına yönelik çeşitli birtakım yeni gereksinimler eklenmiştir. Sözleşmenin II. ve III. bölümlerindeki görevlerin operasyonel tanımları kapsamındaki “Operasyonel düzeyde geminin çalışması, gemideki personelin güvenliği için geminin bakım ve çalışmasını kontrol etmek” maddesinin devamı olan ve yine STCW Sözleşmesinin yeterlilik işlevinin bir parçası olan “Denizde kirliliği önleme şartlarına uyum sağlamak” için de ek olarak “Deniz çevresinin kirliliğinin önlenmesi için önlemler alır.” konuları da yine sözleşmenin VI. Bölümün temel eğitim parçası olarak verilir. Tüm bu yeni gereksinimlere yanıt olabilecek ve IMO gereksinimlerine uygun deniz ortamında bir bilinçlendirme eğitimi geçerli bir IMO model kursu olarak verilir.

Bu tür bir kurs özellikle kirliliğinin önlenmesi için insan unsuru ile onun katkısına odaklanır ve gemide güverte de katılımcılara yapabilecekleri işlemleri yerine getirmeleri için gerekli olacak bilgiyi kapsar. Ayrıca çevre koruma için yerine getirilecek gerekliliklere uyum sağlamak için ihtiyaç duyulacak ilave bilgileri de sağlar.

Bu kurs “Deniz Çevre Bilinci” adlı IMO Model Kurs 1.38’in (IMO Model Course 1.38 – Marine Enviromental Awareness) içeriklerine dayanır ve hali ile bu kursu başarıyla tamamlamış olanlar da denizde kirliliğinin önlenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanımlarını gösterirler. Ayrıca bu konuya verilecek öneminde ne denli değerli olduğunu fark ederler. Hali ile bu konuda getirilmiş yeni düzenlemeler, teknik kurulumlar ve yöntemlerin daha iyi kullanılması, bu konudaki uyumu daha da iyileştirecek ve de çevrenin korunmasına olan etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Özel Güvenlik Görevleri ile donanımlı Gemiadamları için Güvenlik Bilinci Eğitimi

STCW 1978’in A-VI / 6 bölümünde konu olan geçiş hükümleri sadece 1 Ocak 2014 öncesinde açık deniz hizmetine çıkacak ve yeterlilikleri onanmış gemiadamları için geçerli olacaktır. 1 Ocak 2014’e kadar da, bu konuda özel güvenlik görevleri ile donanmış gemiadamları da, ilgili STCW Sözleşmesinin A-VI / 6-2 bölümünde verilen tablonun sütun 1’deki görev, hizmet ve sorumlulukları da gösterebileceklerdir; şöyle ki:

– Önceki üç (3) yıl boyunca toplamda en az altı aylık bir süre için, belirlenmiş güvenlik görevlerini açık deniz hizmet süresince gemi personeli olarak yerine getirmiş olmak ya da;
– Açık deniz hizmetine eşdeğer olduğu kabul edilebilinecek güvenlik fonksiyonlarını gerçekleştirmiş olmak yada;
– Bu konudaki onaylanmış bir testte başarılı olmak ya da;
– Başarıyla onaylı bir eğitimi tamamlamış olmak

Kurs katılımcılarına, gemiadamlarına Gemi Güvenlik Planına (SSP) dayalı verilmiş uygun görevleri SOLAS 74’ün Bölüm XI, ISPS Kod ve STCW Sözleşmesi Bölüm A-VI / 6‘deki gereklilikler doğrultusunda yapabilmeleri için gerekecek bilgileri sağlar.

Ayrıca kurs Gemi Güvenlik Planı gereği özel görevlendirilmiş silahlı korumalar ile diğer gemi personeli ve de sahilde / karada konuşlu gemi güvenliği ile ilgili personel ve de gemiadamlarına da yönelik bilgileri vermektedir.

Kaynak: GL Academy News
Çeviri: Hüseyin Şahin

YAZAR: Aybars Oruç

e-MarineEducation.com kurucusu olan Aybars Oruç, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde denizde siber güvenlik alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere Gemi Mühendisleri Birliği (IMarEST), İngiltere Mühendislik ve Teknoloji Birliği (IET) ve İngiltere Mühendislik Konseyi (Engineering Council) üyesidir. IMO tarafından Ocak 2018'te yayınlanan "Current Awareness Bulletin" isimli yayının "Maritime Security" kategorisinde "I, Pirate: A Cyber Story In The Maritime Industry" isimli yazısına yer verilmiştir. Yurtdışında çok sayıda uluslararası sunumlar yapmıştır. Kimyasal tanker işletmeciliği yapan bir firmada HSEQ Koordinatörü ve sonrasında Enspektörü olarak çalışmıştır. Kurtarma ve konteyner gemileri ile LPG ve aframax tankerlerde çalışmıştır. MarCy (Maritime Cyber Resilience) isimli projede halen çalışmaktadır. eGMDSS ve MarTEL isimli Avrupa Birliği projelerinde "Pilot Kullanıcı" olarak rol aldı. "Gemilerde Yapılan Su Analizleri ve Islah Yöntemleri" isimli bir e-kitap yayınladı. Denizkızı Kongresi, Tall Ships' Races gibi pek çok etkinliğe önemli katkılar sağladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bir projesinde çalışmaları referans olarak kabul edildi. Orta ve yüksek öğretim kurumlarında paneller verdi. Kurucu, yönetici ya da onursal üye unvanları ile denizcilikle alakalı farklı sivil toplum örgütleri içerisinde bulundu.

Yorumlar

  1. Ya anladıkta gene hiç bir şey değişmemiş.Zaten bütün sorumluluk kaptan,zabitler ve personelin üzerindeydi,şimdi biraz daha yüklemişler üzerimize yükü overload olduk resmen.Yahu hiçmi personelin haklarını iyileştirdik,önce maddi sonra manevi vs diye bir kanun geçmez bu IMO dan kardeşim.Resmen DİKDATÖRLÜK vardır bu ımoda ya.Hani denizde yüzen bir adamın kafasına bastırırsın o da yukarı çıkmak için çabalar ya aynı öyle bastırdınız kafamıza ya.Kınıyorum IMI yu ve kararkarını.

Bir cevap yazın