Menü

Gemi Stabilitesi II Kitabı Yayınlandı

Uz. Kaptanı Serdal Can tarafından hazırlanan Gemi Stabilitesi II kitabı yayımlandı. Kaptan Serdal Can’a ait özgeçmişi okumak için aşağıda linki bulunan sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Link: https://e-marineeducation.com/tr/uz-kaptani-serdal-can/

Kpt. Serdal Can’ın kitabı hakkında yapmış olduğu yorumlar şu şekildedir:

Yeni yazmış ve şu an itibari ile yayımlamış olduğum kitap en son IMO’nun kod’larına ve regülasyonlarına uygun bir kitap olup denizcilik liselerinde, denizcilik meslek yüksekokullarında ve denizcilik fakültelerinde ders kitabı olarak okutulabilecek düzeydedir. Tüm güverte ve makine zabitleri, 1.zabitler, kaptanlar ve gemi inşa mühendisleri bu kitaptan faydalanabilirler. Stabilite II konularındaki denizcilik sektöründe bir boşluğu dolduracaktır.

Gemiadamları sınav sorularına da bu konularla ilgili soruların konulmasında fayda görüyorum. Bu konuların stabilite derslerinde uzakyol gemi kaptanları tarafından anlatılmasını daha uygun olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir geminin yükleme hesaplarını, tahıl yüklemesi hesaplarını, stabilite ve trim hesaplarını gemi kaptanları uygulamalı olarak daha fazla yapmaktadırlar. İngiltere’de stabilite kitaplarının yazarları çoğunlukla uzakyol gemi kaptanlarıdır. Bu değiştirilmesi gereken bir kanıdır. Stabilitede eğriler, dizayn gibi bazı konuları gemi inşa mühendislerinin vermesi daha uygun olacaktır.

Eğitimde kaliteyi artırmak ve marka olabilmek için yazılan kitaplara bakmak gerekir. Sadece tez ve makale yazmak sektörü ilerletmez. Kitap gibi yeni nesillere bilgi ve deneyimlerimizi arttıracağımız eserler bırakmak gerekir.

Bu kitap, daha önce yayımlanan Gemi Stabilitesi I‘in devamıdır. Daha sonrada Yük Operasyonları isimli Türkçe kitabımı yayımlamak istiyorum.

Kitap www.kitapdenizi.com, Akademi Denizcilik ve canserdal@hotmail.com adreslerinden temin edilebilir. Önerilen satış fiyatı 30TL‘dir.

Saygılarımla

Uz. Kaptanı Serdal Can

İÇİNDEKİLER
1. Su alma ve permabilite
1.1 Herhangi bir derinlikte basınç
1.2 Orta Kompartımanların su alması
1.3 Permabilite
1.4 Baş veya kıç (Uçtaki) kompartımanların su alması
1.5 Ortadaki bir yan kompartıman % 100 su aldığında meyil hesaplama

2. Kuru Havuzlama
2.1 Kuru havuzlama
2.2 Bloklara oturtulduktan sonraki GM’deki gizli kayıp

3. Dönüşte yatma açısı

4. Yalpa, baş/kıç ve kütlesel ( paralel yükselme/alçalma) hareketleri
4.1 Yalpa hareketi (Rolling)
4.1.1 Yalpa periyodu testi ile GM belirleme
4.2 Baş kıç vurma hareketi (Pitching)
4.3 Kütlesel hareket (Paralel gövde) (Heaving)

5. Senkronize ve Parametrik Yalpa
5.1 Dalga teorisi
5.2 Gemilerin senkronize yalpa
5.3 Gemilerin parametrik yalpası

6. Meyil / Yatmadan dolayı maksimum draftı hesaplama

7. Sıfır GM’li gemide meyil açısı

8. Yoğunluk değişiminin trim ve draft üzerine etkisi

9. Açık denizde ve dar kanallarda gemi çökmesi
9.1 Çökme ne demektir?
9.2 Gemi çökmesini etkileyen faktörler nelerdir?
9.3 Statik trimli gemilerde gemi çökmesi
9.4 Geniş ve dar nehirlerde gemi çökmesi

10. Etkileşim (interaction)
10.1 Etkileşim ne demektir?
10.2 Gemi yer etkileşimi
10.3 Gemi gemi etkileşimi
10.4 Gemi sahil etkileşimi

11. Meyil Tecrübesi
11.1 Geminin boş ağırlığında değişiklikler dahil meyil tecrübesi
11.2 Geminin boş ağırlığında zaman içinde dalgalanmalar

12. Kalibrasyon kitabı, iskandiller ve aleç (ullage)
12.1 İskandil ve aleç
12.2 İskandil ve aleç okumaları için metotlar
12.3 Trim ve meyil açısı için ayarlamalar
12.4 Sıcaklık için ayarlamalar (düzenlemeler)

13. Yükleme hatları ve Fribord Markası
13.1 Yükleme hatları ve Fribord Markası
13.2 Kereste gemileri yükleme hatları ve fribord markası

14. Rüzgarın yatırma kriteri ve Buzlanma etkisi
14.1 Rüzgarın yatırma kriteri
14.2 Buzlanmada müsaade edilen oranlar

15. IMO Tahıl Kuralları 104

16. Hidrostatik özellikleri kullanarak trim
16.1 Hidrostatik özellikleri kullanarak trim
16.2 Son draftları hesaplama – gemi başlangıçta düz omurga (even-keel)
16.3 Son draftları hesaplama – Gemi başlangıçta trimli
16.4 Trimle ilgili çeşitli sınav stili problemler
16.5 Kıç draftı sabit tutarak tek bir ağırlığın hangi ambara yükleneceği
16.6 Geminin maksimum draftını belirli bir miktar ağırlık yükleyerek azaltıp istenen değere getirmek

17 Detveyt (Deadweight) ölçeği

18 Trim ve Stabilite kitabı

19 Basitleştirilmiş stabilite bilgisi

20 Stabilite hesabı

21 Yolcu gemileri için minimum intact stabilite kriteri
21.1 Yolcu gemileri için ilave IMO kriteri
21.2 Yolcu gemileri için intact stabilite kriteri regülasyon 1998

22. Gemilerin Kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri

YAZAR: Aybars Oruç

e-MarineEducation.com kurucusu olan Aybars Oruç, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde denizde siber güvenlik alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere Gemi Mühendisleri Birliği (IMarEST), İngiltere Mühendislik ve Teknoloji Birliği (IET) ve İngiltere Mühendislik Konseyi (Engineering Council) üyesidir. IMO tarafından Ocak 2018'te yayınlanan "Current Awareness Bulletin" isimli yayının "Maritime Security" kategorisinde "I, Pirate: A Cyber Story In The Maritime Industry" isimli yazısına yer verilmiştir. Yurtdışında çok sayıda uluslararası sunumlar yapmıştır. Kimyasal tanker işletmeciliği yapan bir firmada HSEQ Koordinatörü ve sonrasında Enspektörü olarak çalışmıştır. Kurtarma ve konteyner gemileri ile LPG ve aframax tankerlerde çalışmıştır. MarCy (Maritime Cyber Resilience) isimli projede halen çalışmaktadır. eGMDSS ve MarTEL isimli Avrupa Birliği projelerinde "Pilot Kullanıcı" olarak rol aldı. "Gemilerde Yapılan Su Analizleri ve Islah Yöntemleri" isimli bir e-kitap yayınladı. Denizkızı Kongresi, Tall Ships' Races gibi pek çok etkinliğe önemli katkılar sağladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bir projesinde çalışmaları referans olarak kabul edildi. Orta ve yüksek öğretim kurumlarında paneller verdi. Kurucu, yönetici ya da onursal üye unvanları ile denizcilikle alakalı farklı sivil toplum örgütleri içerisinde bulundu.

2 Adet Yorum

Bir yanıt yazın