Menü

Gemi Jurnali Nedir?

Gemi Jurnali; ticari ve askeri fark etmeksizin yapılan sefer boyunca geminin içinde bulunduğu koşulları, yapılan iş ve işlemleri, gemide geçen olayları yansıtan kayıt defterine verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu (TTK) Madde 1096’da gemi jurnali “Her gemide gemi jurnali denilen bir defter tutulur. Bu deftere her yolculukta eşya ve safranın yüklenmeye başlanması anından itibaren geçecek belli başlı olaylar yazılır. Gemi jurnali, kaptanın gözetimi altında, ikinci kaptan tarafından ve onun mazereti halinde bizzat kaptan veya kaptanın gözetimi altında olmak şartıyla ehil bir gemiadamı tarafından tutulur. Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerde jurnal tutma yükümlülüğü yoktur.”  denilerek açıklanmıştır.

Gemi Jurnali (Güverte Jurnali – Deck LogBook) kaptan ve vardiya zabitlerinin beyanlarını içerdiğinden dolayı hukuki sorunlarda mahkemelerde birincil delil olarak kullanılmaktadır. Gemilerde tutulan bu jurnaller uluslararası kurallar gereği içeriği aynı olmakla birlikte bütün ülkelerde birbirine benzemektedir. Gemi jurnalleri yıllık olarak tutulmakta ve jurnal kayıtlarına başlanmadan önce mutlaka bayrak devleti tarafından her sayfası onaylanmak zorundadır. Gemi jurnal kayıtları, donatan, yük ilgilisi, tekne sigortacısı, yük sigortacısı, kredi veren kişi ve kuruluşları birebir ilgilendirmesi nedeniyle çok önemlidir.

Gemi jurnalleri genel olarak incelendiğinde; büyük boy olan defterin üst sol kısmında sırasıyla “Rota (Hakiki, Gyro, Miyar, Dümenci), Rotaya Uygulanan (Dev”, Var”, Düşme), GYRO Hatası, Rüzgâr (Yönü, Kuvveti),  Denizin Hali, Havanın Hali (Gök, Görüş), Basınç, Hava (Kuru, Yaş), Torna, Parakete”, alt sol kısmında ise “Vardiyacılar ve Ambar Sintineleri” değerleri bulunmaktadır.

Büyük boy olan defterin üst sağ kısmında sırasıyla “Olaylar ve Vardiya Zabitinin İmzası”, alt sağ kısmında ise “Tank İskandilleri ve Kaptanın Gece Emirleri” yer almaktadır.

Gemi jurnali, her saat veya görev sonunda düzenli ve doğru olarak geminin ana dilinde güncel olarak tutulmalıdır. Jurnal doldurulurken kesinlikle mürekkepli kalem kullanılmalıdır. Yanlış yazılan herhangi bir bilgi mevcut var ise, üzeri tek çizgiyle çizilerek paraf atılması ve gerekli düzenlemenin yapılması gerekir. Jurnal üzerinde gereğinden çok fazla düzeltmeler mevcutsa mahkeme durumlarında yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.

YAZAR: Hüseyin Altay Yontan

Genel Koordinatör | General Coordinator

Bir cevap yazın