Menü

Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı Dahilinde Staj Değişimi Fırsatları

ERASMUS+ Avrupa Eğitim Programı, KA1/Staj Değişimi fırsatları dahilinde, mesleki eğitim veren okullarda öğrenim görmekte olan öğrenciler ve stajerlere, kendi ülkeleri dışındaki başka bir Erasmus+ program partneri ülkede mesleki eğitim almaları konusunda girişimde bulunmalarına olanak sağlamaktadır.

Bu deneyim neticesinde, katılımcıların aşağıdaki yeterlilikleri kazanması amaçlanmaktadır:

  • İçinde bulundukları iş piyasasındaki pozisyonlarını güçlendirmelerinde yardımcı olacak mesleki beceri ve yeterlilikleri kazandırmak,
  • Yabancı dil gelişimine katkıda bulunmak,
  • Girişimcilik ve insiyatif alma konusundaki algılarını geliştirerek, kendilerine olan güvenlerini arttırmak,
  • Farklı kültürler konusundaki farkındalıklarını geliştirmek,
  • Daha aktif olmayı aşılamak,
  • Yaşam boyu öğrenim konusundaki farkındalıklarını arttırmak.

Staj değişimi süresi, min 2 hafta ile max 12 ay arası süreyi kapsamaktadır.

MEÖ öğrencileri için staj değişimi programı uluslararası bir proje olup, iki farklı ülkeden minimum iki katılımcı kuruluşu ( bir gönderen ve bir ev sahibi kuruluş ) kapsamalıdır.

Gönderen kuruluş olarak, halihazırda öğrenci değişimleri yapan bir akredite organizsyon, bir MEÖ ( Mesleki Eğitim ve Öğretim ) öğrencileri için organizasyonu olarak ( lise, üniversite…vb ) yada bu konuda deneyimli bir dernek olabilir.

Ev sahibi kuruluş ise, bir MEÖ organizasyonu yada piyasada aktif olarak varlığını sürdüren bir şirket veya dernek olabilir. Bu kurumlar ufak, orta ve büyük ölçekli, kar amacı gütmeyen girişimler ya da kültürel faaliyetler gösteren kurum ve kuruluşlar olabilir.

Projelerdeki Katılımcılar

Staj Değişimi Projesi, mesleki eğitim veren kurumlarda okuyan tüm öğrencilere açıktır. Gençlerin işe alınma potansiyellerini güçlendirmek için, mezuniyet sonrası ( mezuniyetlerini takiben bir yıl boyunca başvuru hakları saklıdır ) iş piyasasına geçiş süreçlerini kolaylaştırmak adına, yeni mezunlar ve MEÖ fırsatları sağlayan şirketlerin eğitim programlarını henüz tamamlamış katılımcılar, bu programa başvurabilirler.

Yaş sınırı bulunmamaktadır

Gelecekte, denizcilik sektöründe hizmet edecek yeni öğrenciler kabul eden, lisans yada ön lisans programı yürüten okullar, özel girişimli eğitim kurumları yada Erasmus+ projesi yürütebilecek gerekli akretitasyona sahip vakıf veya şirketler, bu proje kapsamında öğrenci, kursiyer veya yeni mezun katılımcılara bu olanakları sağlayabilir.

Bu konuyla ilgilenen öğrenciler burada ki linkten, Erasmus+ KA1 VET projeleri yürüten kurumlar ve geçmiş projeleri hakkında bilgi edinerek, kurumların iletişim adreslerine ulaşıp başvurularını yapabilir yada halihazırda bağlı bulundukları kurumlara müracaat edebilir.

Düzenleme: Rüya Hazar
Ekleyen: Hasan Bölge

YAZAR: Rüya Hazar

İstanbul Teknik Üniversitesi - Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun olduktan sonra 2013 yılı sonuna kadar denizde çalıştı ve devamında kariyerine ofis ortamında devam etme kararı aldı. 2016 başlarında, başka bir tutkusu olan, sosyal aktivitelerle ilgili bir konuda yaşamını sürdürmek istediğine karar vererek, işini bıraktı ve Avrupa Birliği Gönüllü Hizmeti kapsamında Yunanistan'a yerleşti. 1 yıl sonunda Türkiye'ye dönerek, perakende sektörüne hizmet veren firmalara yurtdışı danışmanlık hizmeti veren ve sektöre yönelik konferanslar düzenleyen Türkiye'nin önde gelen bir organizasyon ve danışmanlık şirketinde pazarlama uzmanı olarak çalışıyor. Bunun dışında, bir spor kulübünün pazarlama ve halkla ilişkiler kısmını yürütmekte, freelance olarak seslendirme ve E-Marine Education.com da içerik editörlüğü yapmaktadır.

Bir yanıt yazın