Menü

DEÜ Denizcilik Fakültesi Yeni Fizik Ve Kaynak Laboratuarları’nın Açılışını Törenle Gerçekleştirdi

Dokuz-Eylül-Üniversitesi-LogoDokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Fizik Laboratuarı ve Kaynak Atölyesi açılışı 04 Aralık 2013 Çarşamba günü Denizcilik Fakültesi Arkas Uygulama Merkezi’nde düzenlenen bir törenle gerçekleşti.

Açılış konuşmacısı olarak kürsüye gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ender ASYALI, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği binasının temelinin atıldığından beri fizik laboratuarı oluşturmak düşüncesine sahip olduklarını söyledi. Mühendislik eğitiminin gereği olarak geçtiğimiz yıl elektrik alanına, bu yıl ise mekanik ve kaynak alanlarına ağırlık vererek Prof. Dr. Michael SCHAAB önderliğinde fizik laboratuarının kurulması için çalışmalara başladıklarını ve sonuçta kısa süre içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne bu laboratuarı kazandırdıklarını ifade etti ve bir sonra ki laboratuar için şimdiden çalışmaya başladıklarını söyledi. Sözlerine kaynak atölyesi ve uygulamalı kaynak eğitiminin önemini vurgulayarak devam eden Doç. Dr. Ender ASYALI, Tekin Kazan ve Çelik Konstrüksiyon Firması’na kaynak atölyesinin oluşturulması için verdikleri destekten dolayı ve kaynak atölyesinde ders veren eğitimciler Selahattin KOCA ve Hasan Koltuk’a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ender Asyalı fizik laboratuarının kurulum ve kurulum sonrası eğitim faaliyetlerinde görev yapan Öğr. Gör. Semih YILMAZ, Araştırma Görevlileri Burcu ÇELİK, Ozan BEYAZIT, Emin Deniz ÖZKAN ve Ömer ARSLAN’a katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Michael SCHAAB bugünün Dokuz Eylül Üniversitesi için önemli bir gün olduğunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne kazandırılan bu laboratuarın sadece fizik alanıyla ilgili değil diğer bilimsel alan çalışmalarına da fayda sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Michael SCHAAB fizik eğitiminde sınıfta yapılan çalışmaların eğer uygulama ve deney ortamında tekrar edilmez ise yetersiz kalacağını vurguladı. Bir fizik laboratuarı ihtiyacını gündeme getirdiği andan itibaren bir ay gibi çok kısa bir sürede gerekli ekipmanların tedarik edilerek laboratuvarın kurulduğunu söyledi. Bu başarıyı gerçekleştiren Öğr. Gör. Semih YILMAZ, Araştırma Görevlileri Erdem FİKİR, Burcu ÇELİK, Ozan BEYAZIT, Emin Deniz ÖZKAN ve Ömer ARSLAN’a katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Üçüncü konuşmacı olarak kürsüye çıkan Öğr. Gör. Semih YILMAZ, fiziğin, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme bilimi olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Fizik Biliminin, Mühendisliğin ayrılmaz bir parçası ve en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu söyleyen Semih YILMAZ, öğrenciye bilimsel düşünme yeteneği kazandırmak, bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilmek, araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını sayısal bir şekille gösterebilmek için; teorik eğitimle beraber uygulamalı eğitim de verilmesi gerekliliğini sözlerine ekledi. Bu amaçla yola çıkılarak tüm öğretim elemanları ve idari personelle el ele vererek fizik ve kaynak laboratuarlarının özveri ve emeklerle oluşturulduğunu ifade etti.

Fizik laboratuarı bünyesinde dinamik eğitim setleri, balistik atış sistemi, hareket ve kuvvet sensörleri, voltaj-akım multisensörleri ve grafik veri toplayıcıları ile fiziksel deneyleri rahatlıkla gerçekleştirebildiklerini, yapılan deneyleri ölçümleyebildiklerini, yapılan ölçümleri gerçek zamanlı olarak projektör vasıtası ile öğrencilerle beraber değerlendirebildiklerini ve ölçümlerde toplanan verileri anlık olarak işleyebildiklerini anlattı. Şu aşamada çarpışma, serbest ve eğik atış, enerjinin korunumu, Newton hareket kanunları, harmonik hareket, basit makineler ve benzeri deneylerin rahatlıkla yapılabildiğini söyleyen Semih YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne kazandırdıkları fizik laboratuarının, sadece eğitimsel anlamda değil gerçekleştirecekleri diğer projelerde de öğrencilerle birlikte uygulamalar yapacaklarını vurguladı.

Kurulan laboratuarın, hali hazırda var olan “Elektro Teknoloji Laboratuarı” ile bir bütünlük sağladığını da belirten Semih YILMAZ, bunun vasıtasıyla öğrencilerin, çağımızın gerektirdiği “ELEKTROMEKANİK” altyapısına sahip olarak, görev yapacakları denizcilik sektöründe daha verimli olacakları kanısında olduğunu ifade etti.

Konuşmasında kaynak atölyesi ile ilgili bilgiler de veren Semih YILMAZ amaçlarının sadece Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere kaynakçılık mesleğini öğretmek değilaynı zamanda açık denizlerde ihtiyaç duyulan kaynak işleri için gerekli alt yapıyı sağlayacak şekilde bilgi, sistem ve yöntemleri öğretmek olduğunu söyledi. Semih YILMAZ, elektrik ark ve oksi-asetilen kaynağının, sanayide olduğu gibi denizcilik ve geminin teknik işlerinde de kullanılan bir metot olduğunu ifade ederek kullanılacak makinelerin tanıtılması ve kullanılmasının öğretilmesi, temel kaynak teknikleri, uygun işe uygun kaynak tekniğinin uygulanmasının sağlanması, iş parçalarının kaynağa hazırlanması konularınıneğitim hedefleri olduğunu belirtti.

Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitiminde yapılabilmesi için gemilerde kullanılanlara denk nitelikteki kaynak makinelerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Semih YILMAZ eğitime hizmet verme maksadıyla kaynak atölyesinin elektrik ark kaynağı yapabilen 4 istasyon, gazaltıkaynağı yapabilen 1 istasyon veoksi-asetilen kaynağı yapabilen 1 istasyon ile donatıldığını söyledi. Bu donatımı sağlayan Tekin Kazan ve Çelik Konstrüksiyon Şirketi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti ve kurulan laboratuar ve atölyelerin öğrencilere ve eğitimcilere hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı

Ardından kürsüye çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Güldem CERİT, fizik laboratuarı kurulumunun Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü binası kurulduğundan beri gerçekleştirmek istedikleri bir düşünce olduğunu fakat diğer öncelikler ve denizcilik alanıyla ilgili laboratuarların kurulumu sonrasında fizik ve kaynak laboratuarlarını kurduklarını ifade etti. Mühendislik bölümlerinde fizik, kimya ve matematiğin temel alanlar olduğunu vurgulayan Güldem CERİT, Prof. Dr. Michael SCHAAB’IN laboratuvar kurulumunun planlama ve uygulama aşamalarında denizcilik ve mühendislik alanındaki tecrübesi ve fikirleri ile destek olduğunu söyledi. Güldem CERİT Fen Fakültesi’nin fizik, kimya ve matematik alanlarında Denizcilik Fakültesi’ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Fizik laboratuarının daha önce kurulmuş olan ve Arş. Gör. Erdem FİKİR önderliğinde faaliyetlerine devam eden elektro-teknoloji laboratuarının devamı ve tamamlayıcısı niteliğini taşıdığını sözlerine ekledi. Fizik laboratuarının kurulumu için gerekli alet, ekipman ve deney setlerinin çok kısa bir süre içerisinde temin edilmesini sağlayan EDUTEK firmasına teşekkür eden Güldem CERİT kaynak atölyesi ile ilgili olarak da Tekin Kazan ve Çelik Konstrüksiyon Firması’nın destekleriyle kurulan kaynak atölyesinin alanında Dünya’nın en iyilerinden biri olduğunu ifade etti. Bir laboratuarın kurulumu ve eğitim faaliyetlerinde kullanımı için insan faktörünün önemini belirten Güldem CERİT, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil KÖSE’ye ilgili personelleri Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne kazandırdıkları için teşekkür etti. Güldem CERİT sözlerine fizik laboratuarı ve kaynak atölyelerinin kurulması için onay ve destek veren yönetim kurulu üyelerine, öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür ederek son verdi.

Son konuşmacı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil KÖSE kürsüye geldi. Fizik alanının bilimin temel yapısını oluşturduğunu ifade eden Halil KÖSE mühendislik eğitiminde fizik, kimya ve matematik altyapısının oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Mühendislik eğitiminin standartlarını belirleyen ve denetleyen ABED, MÜDEK gibi kuruluşların da fizik, kimya ve matematik alanlarına verdikleri önemi vurgulayan Halil KÖSE araştırma faaliyetleri için ayrılan bütçe paylarının her geçen yıl arttığını ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için laboratuar olanaklarının var olması gerekliliğini ifade etti. Prof. Dr. Halil Köse konuşmasına fizik laboratuarı ve kaynak atölyesi kurulumunda emeği geçen herkese teşekkür ederek son verdi.

Konuşmaların ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil KÖSE, Prof. Dr. Michael SCHAAB, Öğr. Gör. Semih YILMAZ ve Tekin Kazan ve Çelik Konstrüksiyon Firması’ndan Adnan ANTEKİN’e teşekkür plaketlerini sundu.

Plaket töreni sonrasını fizik laboratuarı ve kaynak atölyeleri gezilerek açılışı yapıldı. Sonrasında verilen kokteyl ile açılış töreni sona erdi.

Haber: Fatih Koca
Ekleyen: Gamze Nur Yalçın

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

DEÜ Fizik ve Kaynak Laboratuarı açılış töreni

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil Köse

YAZAR: Gamze Nur Yalçın

11 Ağustos 1992 doğumludur. İlk ve orta dereceli okulunu 2006 yılında İstanbul’da tamamlamıştır. 2006 yılında başladığı Dilek Sabancı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Dış Ticaret Bölümünü 2010 yılında üçüncülük ile tamamlayıp aynı yıl İstanbul’da bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği programına devam etmiştir. 2012-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Şişli Kampüsü’nde Denizcilik Programları Asistanlığı görevini sürdürmüştür. 2012 yılında Arkas Holding bünyesindeki Marport Liman İşletmeleri’nde stajını tamamlayıp 2013 yılında üniversitedeki bölümünü birincilik ile bitirmiştir. 2014 senesinde DGS sınavını kazanarak şuan Girne Amerikan Üniversitesi’nin Güverte bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir.

Bir yanıt yazın