Menü

Denizde Yanlış Haberleşmelerin Kazalara Yol Açtığını Kanıtlayan İki Kaza

Haberleşme, geniş bir ölçüde kapsamlı olarak kullanılan küçük bir sözcüktür. Çok sık olan tuhaf bir kaza bugünlere aktarıldı. Birisi Hu adlı bir kişinin kaza geçirdiğini söyleyerek acil servisi çağırdı. Mağdur öldüğünde acil servis kendilerinin mağdurun kimliğinin Who (kim) değil Hu olduğunu anlayabildiklerini söyleyebildi. Gemide herhangi bir görevle görevlendirilen genç rütbelerin “Evet Efendim” diye cevapladığını sıklıkla gördük ve daha sonra konuyla ilgili başka bir şey yapıldığını keşfettik.

Yukarıdaki örnek talimatların tam ve doğru anlaşılmasının önemini, konuyla ilgilerini ve durumsal yorumlarını da belirtir. Gemideki çeşitli olaylar, acil ve rutin durumlar boyunca bir denizcinin önceden tanımlanmış ve belirlenmiş kalıplara göre hareket etmesi gerektiği gibi cevap vermesini de ister. Çeşitli rutin olmayan görevler için de şirketler ekip toplantıları, rutin güvenlik toplantıları ve risk değerlendirme prosedürlerini sunmuşlardır. Bu etkileşim toplantıları sürekli olarak düzenlenir ve onlar, kaptana ve diğer ekip liderlerine liyakati ve bir görev öncesi ekipteki üyelerin yeterliliklerini tanımada destek olur. Burada ekip lideri ve ekip üyeleri arasındaki veya mürettebat arasındaki haberleşme, hata zincirlerinin olası başlangıçlarını vurgulayarak ve temel nedenlerin ortadan kaldırılmasında kilit rolü oynar.

Aşağıdaki olaylar çeşitli iletişim hatalarının kazalara ve hatta kayıplara yol açtığını vurguluyor.

1- Olay: Kanalın orta hattı boyunca seyrettiği sanılan bir gemi kılavuz kaptanla Süveyş Kanalını geçiyordu, ancak gemi orta hattan uzağa sürüklenirken kılavuz kaptanlar ve köprüüstü ekibi düzeltici dümeni ve bunu karşılamak için makineleri kullandılar. Gemi büyük ölçüde sallandı ve o zaman karşı taraftaki diğer banka yaklaştı. Geminin kıçı hafifçe çarptı ve kayalık tabana temas etti. Şiddetli bir ses duyuldu ve sarsıntılar köprüüstü ve hatta makine dairesinde de hissedildi. Geminin hızı düştü ve yeniden toparlandı. Tüm gemi personeli sarsıntıları fark etti. Makine dairesi her şeyin yolunda olduğunu onaylaması için köprüüstünü aradı. Vardiyadaki zabitlerin her ikisi, kılavuz kaptan olumlu yanıtladığı için her şeyin yolunda olduğunu onayladı. Gemi tekrar hızını yükseltti ve kanal geçişine kaldığı yerden devam etti. Vardiyadaki en kıdemli zabit ne kaptanı çağırdı ne de bunu daha sonra onunla tartıştı. Su hattının altında teknenin baş kısmı zarar görmüştü ve bu yüzden darbe alanında geminin mukavemeti büyük ölçüde azaldı. Hafif bir deformasyondu fakat su çizgisinin altındaydı. Gemi kanaldan geçti ve yükleme limanında yüklenirken yeniden büyük bir gürültü duyuldu ve vardiyadaki zabit iskele taraftaki 1, 2 ve 3 nolu balast tanklarına suyun hızla girdiğini fark etti. Hasar görmüş, deforme olmuş ve yorulmuş teknenin zayıf bölgesi sürekli stresler nedeniyle parçalanmış ve dışarıya doğru açılmıştı.”

Gemideki ekip arasındaki iletişim eksikliği, kıyı yönetimi ile kurulan temas ve durumu aynı şekilde rapor ettikten sonra balast tanklarının muayenesi sırasında hasarı değerlendirmede başarısız olmaları soruşturmanın asıl nedeni oldu. Burada gemideki ekip ve kıyı personeli arasındaki güçlü bir haberleşme, kiralama masraflarını ve gemi sahiplerinin uğradığı itibar kaybını önleyebilirdi.

2- Olay: “Başka bir olaylar zincirinde denizde mühendislerden oluşan bir ekip, kargo makinelerinin ön testiyle meşguldüler. Yük pompalarını çalıştıran buhar türbinlerinin test edilmesi planlandı. En genç mühendisin ana buhar valfını açması istendi. Toplamda üç valf vardı, her biri bir türbin içindi. O, valfların birini açtı ve buhar türbinlerinden birine zarar veren hat boyunca son derece gürültüyle buhar fışkırdı. Isıtılmamış yanlış bir türbin buhara maruz kaldı. Gemi üç gün içinde limana yanaşacaktı ve türbin için hiç yedek yoktu bu yüzden gemi üç yerine sadece iki pompayla çalıştırılmıştı. Bu bilgi, terminale varmadan önce ön giriş sorgulamalarında veya kiralayanlara bildirilmedi. Bunun yerine gemi tüm yük donanımlarını rapor etti. Sonuç olarak bu gemi üç pompası da çalışıncaya kadar tutuldu ve o liman için terminalde kara listeye kaydedildi.”

Yukarıdaki olay ekip üyelerinin beceriksizliği yüzünden meydana gelmedi. Ekibin ihmal ettiği en önemli şey belirli talimatların iletilmesi ve görevlendirilmiş personel tarafından onaylanmasıydı. Karşılıklı bir yöntem bir hata zincirinin gelişmesini önlemek için her zaman faydalı olur.

Durum incelemelerinin en yaygın konusu, seyirle ilgili kazalarda önemli bir payı bulunan faktör yetki değişmesine dikkat çekmektedir. Köprüüstü ekibi, geminin karaya oturmasında, bir rıhtıma veya başka bir gemiye çarpmasında veya çok yakın çatışma durumundan kaçmasında, kıdemli ve genç güverte zabitleri arasındaki sınırlı ve tek taraflı iletişim nedeniyle başarısız olur.

Köprüüstü ekibi yönetimi veya köprüüstü kaynakları yönetimi, gerekli seyir becerileri ve uzmanlığının yanı sıra etkileşimli iletişim ve bu iki yönün geliştirilmesinin önemini vurgular. Onların kesin olarak belirttiği köprüüstünde kötü veya yönetilemeyen kaynaklar veya personel sefer boyunca seyir tehlikelerine eşdeğer benzer bir tehlike oluşturmaktadır. Neredeyse her hata zincirinde, sonuçların yavaş yavaş bir kazaya neden olması ekibin anında ve tereddütsüz iletişim kuramamasından kaynaklanmaktadır.

Bir ekip lideri gemideki çeşitli görevleri planlarken ve yürütürken her zaman ekibinin üyelerinin aktif katılımlarını teşvik etmeli ve dostane ortam yaratmalıdır. İyi tayin edilmiş bir ekibin, güven içinde ve zamana bağlı olarak hedeflere ulaşması en gerekli özelliğidir. Bu tür ekipler kıyı yönetimi ve desteğiyle iyi koordine edilmiş çalışmalara şahit olurlar.

Verilen bir talimatın takip edilmesi, yerine getirilen işin tasarlanmış amaca uygunluğunun tespit edilmesidir. Bir ekip liderinin kesin talimatlar vermesi ve aynı anda ekip üyelerinin onları net olarak anlaması önemlidir. Gemide haberleşme, sözlü, yazılı talimatlar veya işaret verme yoluyla üç şekilde olabilir.

Gemide iletişim yollarını iyileştirmek için birkaç ipucu:

  1. Talimatlar veya sorular duyulabilir, detaylı, amaca uygun ve göreve odaklayan olmalıdır. Asla ekip üyeleri arasında veya ekip liderinden herhangi bir bilgiyi gizlemeye veya göz ardı etmeye çalışmayın.
  2. En önemlisi herhangi bir göreve başlamaya veya devam etmeye teşebbüs etmeden önce belirsizlik ve karışıklık durumunda tartışmak, sormak veya açıklama yapmak her zaman tavsiye edilir.
  3. Gemide iletişim için doğru kanal her zaman kurulmalı ve takip edilmelidir. Bu genellikle Şirket Yönetimi El Kitaplarında açıklanmış ve tanımlanmıştır.
  4. İletişim için uygun ifadeler tanımlanmalı ve buna göre kullanılmalıdır. Çok iyi bir örnek; Ana makinelerin lokal olarak çalışması sırasında veya pompa dairesinde çalışırken sesli telefonlar veya geminin dâhili telefonları Walkie Talkilere kıyasla daha etkili olmasına karşılık bağlama yerlerinde veya kılavuz kaptan aktarma hazırlıkları boyunca walkie talkieler kullanışlı ve hızlıdır. Benzer şekilde talimler sırasında tehlike alarmı gemideki ekibi uyarmak için sesle yapılmalı ve beklenmedik olaylar sırasında onların kabul ettiği iletişim ifadeleri kullanılmalıdır.
  5. Son olarak yapıcı ve olumlu yanıt, hatta gemi ekibinden gelen önemsiz bilgiler dahi her zaman onların aktif katılımlarını sağlayacaktır.

Eğer söyleneni anlamadıysan “Evet Efendim” dememeyi her zaman hatırında tut. Zamanında bildirilen hata ve eksiklikler vakitsiz kayıpları ve tehlikeleri önleyebilir.

Kaynak: Marine Insight
Tercüme: Saadet Sülen

YAZAR: Saadet Sülen

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu olan Saadet Sülen, İzmir Nevvar Salih İşgören MTAL'nde Yük İstif, Gemi Yapısı ve Dengesi Atölye Şefi ve Gemi Yönetimi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. UDHB Uzakyol Denizci Eğitimci yetkisine sahiptir. "Denizcilik Eğitiminde Gerçekçi Uygulamalar" projesinde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve iki çocuk annesidir.

Bir yanıt yazın