Menü

Denizcilik Sektöründe Az Sayıda Kadın Olmasının Başlıca 7 Sebebi

Kadın Denizci LogoDenizcilik, kadın iş gücünün düşük sayıda olduğu birkaç sektörden biridir. Erkek egemenliğinin baskın olduğu bu sanayide kadın denizcilere gereken önem verilmemiş ve çok az sayıda kadın denizcilik mesleğini yapabilmiştir.

Bu makale denizcilik sisteminin bir parçası olan ticari gemilerde çalışan bir kadın denizcinin kim olduğunu ve diğer meslek seçeneklerini arayan kadınların bu sektöre girmekten neden çekindiğini açıklamaktadır.

1. Farkındalık ve Bilgi Eksikliği: Denizcilik sektörünün kariyer seçenekleri, birçok genç kadın için iyi bilinmemektedir. Öğrenciler genellikle bilgisayar, elektronik ve tıp gibi alanları tercih etmektedir. Onlar denizcilik konusunda iyi bir kariyer yapabileceklerinin farkında değiller. Ayrıca okullarda denizcilik kariyeri seçenekleri hakkında tartışmalar çok az.

Kariyer konusunda bilinçlenmek ve hazırlanmak gereklidir. Okullar, genç kadınların dünya denizcilik meslekleri ile ilgili farkındalıklarına rehberlik edip onları parlak kariyer sahibi yapabilir. Eğitimciler de denizcilikle ilgili bir alana öğrencileri yönlendirebilir. Daha iyi bir denizcilik kariyeri için yükseköğretim kurumlarının ilkelerini anlamak, kadınları bu sektöre çekmeye yardımcı olabilir. Meslek ile ilgili dergiler bilgi kaynağı olabilir, denizcilik sanayi haber bültenleri teşvik edebilir ve denizciliğin (erkekler için olduğu gibi) bayanların da ilerleyebileceği ilgi çekici bir meslek olduğu vurgulanabilir.

2. Erkek Egemen Endüstri: Deniz taşımacılığı tarihinde erkekler egemen olmuş ve uzun süre de bu gelenek devam edecektir. Kadınların bu mesleği çok ciddiye almama sebeplerinden biridir bu aslında. Örnek olacak kadın çalışan az, erkeklerle rekabet zor, teşvik de çok azdır. Bu alanda kadınlar için en büyük zorluklardan bir tanesi de bu işlerin sadece erkekler için olduğu algısıyla mücadele etmektir. Birçok kadın fiziksel tacizle veya şiddetli sözlü tacizle karşılaşabileceklerine inandıkları ve destek alamayacaklarını düşündükleri bu adamların dünyalarına girmeye korkuyor.

Fakat bu hikâye gerçek değil. Kadın denizcilerin haklarını, kimliklerini korumak için şirketler katı bir politikaya sahiptir. Birçok şikâyet prosedürleri vardır. Daha fazla sayıdaki kadın denizcilerle engeller ortadan kalkabilir. Çalışma hayatlarındaki performanslarını cinsiyetlerinin belirlemeyeceği, çalışmalarını kolaylaştırarak hayallerini gerçekleştirecek bir yol bulmalıyız.

3. Desteksiz ve Az Destek: Kadınlar genellikle denizcilik mesleğini seçme konusunda aile ve toplumun yeterli desteğini almaz. Eğitimciler de genç bayan öğrencilere denizcilik sektöründeki merdivenleri tırmanma konusunda gereken desteği sağlamaz. Aile desteğinden mahrum kimliklerini oluşturmaya çalıştıkları bu sektörde kadınların sayısı çok sınırlı.

Hayatlarında fark yaratmak isteyen kadınlar teşvik edilerek, aileleri motive edilmeli ve bu alandan haberdar edilmelidirler. Kadının denizcilik mesleğinden geri adım atması, hayal kırıklığına uğraması ve üzülmesinin nedenlerinden biridir destek eksikliği. Bu aynı zamanda onları kararsız yapar. Deniz kuvvetleri kadınlar tarafından daha çok kabul görür.

4. Şirketler Tarafından Daha Az Kabul: İşlere erişim ve mesleki gelişimleri alma zorluğu, denizcilik sektöründeki kadınların sayısının az olmasının bir nedenidir. İşyerinin destek eksikliği kadınları bu mesleğin dışında tutar. Kadınlar bu meslekte yükselme şanslarını çok düşük olarak görmektedirler. Performanslarını zorlayıcı baskılarla karşılaşacaklarını düşünüyorlar.

Denizcilik sektöründeki şirketler, eşit sayıda temsil edilmesi için onlara eşit fırsatlar sunmalıdır. Kadın denizcileri işe almak istemeyen birçok şirket var. Nakliye şirketleri kadın denizcilerin barınma ihtiyaçlarını kolaylaştırmalıdır. Kadınlar denizcilik sektöründeki kariyer fırsatları ile ilgili olumsuz düşüncelerden dolayı farklı iş arıyor. Fırsat eşitliği uzun bir yol kat etti ama daha ileriye gidebilir. Şirketler cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınlara daha fazla yetki verebilir. Cinsel ayırımcılığı ortadan kaldırmak için bu konuları ele aldık.

5. Sosyal Kültürel ve Pratik Engeller: Denizde uzun süre kalma yüzünden birçok kadının, denizcilik mesleğini seçmesine izin verilmez. İş talebi ve aile arasında dengeyi bulmak ortak sorundur. Aileden ve arkadaşlardan uzun süre uzak kalmak erkekler için olduğu gibi bayanlar için de oldukça zordur. Birkaç ay gemide olmak, sosyal açıdan bir kadını tatmin etmeyebilir ve bu alanı cazip olmaktan çıkarabilir. Bu aynı zamanda çocukların yalnız, kadınlar tarafından büyütülmesi konusunda toplumsal inanışımızdır. Denizcilik sektörüne adım atmak isteyen kadınlar, erkeklerin gemide birkaç ayını geçiren kadınların evlenmek için tercih edilmeyeceği inancını beğenmezler. Kızları için denizciliği ideal meslek olarak düşünmeyen aileler yetki ve haklarını kullanarak bunu reddederler. Böylece toplumsal baskı ve geleneksel sosyal sorumluluk, bu tür kariyer peşinde koşan kadını durdurur ve onları karada bir işi seçmek için zorlar. Toplumda kadınların işgücünün kullanımının öneminin ortak bir tanımı olmalıdır.

6. Atölye Çalışmaları ve Seminer Eksikliği: Bölgesel ağlar ve örgütlerin yokluğu kadın denizcilerin sayısının az olmasının diğer bir nedenidir. Bu tür örgütler tecrübeli kadın denizcilerle genç bayanların fikir alışverişinde bulunarak onların denizcilik sektöründe güçlü bir varlık geliştirmelerini sağlayabilir. Bu örgütler destek olarak rehberlik edebilir. Kariyer hazırlığının arttırılmasında yardım edebilir ve destek grupları oluşturabilirler. Bu, sektördeki kadın denizcilerin artmasına neden olacaktır.

7. İş Güvenliği: Özel denizcilik şirketlerinin çoğu, olağanüstü emeklilik faydaları olmayan sözleşmeli istihdam sağlar. Erkek denizciler gibi, emekliliğe fayda sağlayacak istikrarlı bir iş aramak kadın denizciler için de önemli bir husustur. Kadınların büyük çoğunluğu planlı bir emekliliği olan istikrarlı gelire sahip bir iş tercih ederler. Bu sektöre katılmakta tereddüt eden kadınlar için bu da bir sebeptir.

Denizcilik endüstrisi erkek ve kadın denizciler için büyük istihdam olanakları sunmaktadır. Ancak istihdamdaki eşitlik sorunu endüstriye musallat olmuştur. Kadın denizciler arasında farkındalığı artıran, onların refahını destekleyen politikaları geliştiren ileri adımlar atılmadıkça kadınların sayıları azalmaya devam edecektir.

Kaynak: Marine Insight
Tercüme: Saadet Sülen
Ekleyen:
 Aytunç Yıldırım

YAZAR: Saadet Sülen

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu olan Saadet Sülen, İzmir Nevvar Salih İşgören MTAL'nde Yük İstif, Gemi Yapısı ve Dengesi Atölye Şefi ve Gemi Yönetimi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. UDHB Uzakyol Denizci Eğitimci yetkisine sahiptir. "Denizcilik Eğitiminde Gerçekçi Uygulamalar" projesinde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve iki çocuk annesidir.

Bir yanıt yazın