Menü

Denizcilik Eğitim Kuruluşlarının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi

Şubat ayı anketimizde öğrencilerden, öğrenim görmekte oldukları denizcilik eğitim kurum ya da kuruluşlarını çeşitli yönlerden değerlendirmelerini istedik.

Anketimiz 04 Şubat 2012 tarihinde başladı ve 28 Şubat 2012 tarihinde oylamaya kapatıldı. 24 günlük süre içerisinde, her düzeydeki eğitim kurumundan toplam 102 öğrenci ankete katıldı. Alınan teknik önlemler ile oylamaya her kişinin yalnız bir defa katılmasını sağlamaya çalıştık.

Anketin açık tutulduğu süre içerisinde hiçbir sonucu site üzerinden ya da başka bir yol ile herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşmadık. Böylelikle öğrencilerin yayınlanan sonuçlardan etkilenmemesini hedefledik.

Vakıf Meslek Yüksekokullarında ve Özel Denizcilik Meslek Liselerinde eğitim gören öğrencilerin oylamalarını anket sonuçlarımıza katmadık. Bunun sebebi, belirtilen okullardan katılımcı sayısının oldukça düşük sayıda olmasıydı.

Türkiye’deki Denizcilik Eğitimi Kuruluşlarının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi

Sorular:

1. Aldığım Denizcilik İngilizcesi eğitimi uluslararası alanda görev yapmam için yeterlidir.

2. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşunun bana sağlayacağı ehliyetin limitleri, gemilerde kolaylıkla iş bulabilmem için yeterlidir.

3. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşunun sahip olduğu laboratuvar ve simülatörler tam kapasite ile kullanılıyor.

4. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşunda, vizyon kazanmam amacı ile sıklıkla denizcilik üzerine seminerler düzenlenir.

5. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşu tarafından, mesleki farkındalığımın artması amacı ile çeşitli teknik geziler (Tersane, liman, gemi vs.) düzenlenir.

6. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşunu, arkadaşlarıma (öğrencilere) tavsiye ediyorum.

7. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşuna ait kütüphanede denizcilikle ilgili yeterli mesleki kaynak bulunmaktadır. Güncel yayın (Dergi vs.) abonelikleri mevcuttur.

8. Okuduğum (Mezun olduğum) eğitim kuruluşunun denizcilik firmaları ile yapmış olduğu anlaşmalar neticesinde deniz stajımı yapmak için kolaylıkla firma bulacağım.

9. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kurumundaki eğitimciler, mezun oldukları alanda ders vermektedirler. / Mesleki bilgi ve tecrübeleri yeterlidir.

10. Okuduğum (mezun olduğum) denizcilik eğitim kuruluşu, eğitimim için gerekli laboratuvar ve simülatörlerin tamamına sahiptir.

11. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşundaki eğitimin sonunda, mesleğimi başarı ile yerine getireceğim.

12. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşunda, Türk Denizcilik Sektörü’nde büyük öneme sahip Türk Deniz, Örf ve Adetleri yeterince öğretiliyor.

13. Okuduğum (mezun olduğum) eğitim kuruluşunda, ders anlatımları esnasında teknolojik imkanlardan (Projeksiyon vs.) faydalanılıyor.

Net Sonuçlar:

Liseler ve Devlet Meslek Yüksekokulları aldıkları Denizcilik İngilizcesi eğitimini yeterli bulmuyorlar. Fakülte (Devlet + Vakıf) ve Kurs öğrencileri ise Denizcilik İngilizcesi eğitimlerinden memnunlar.

– Lise ve MYO öğrencileri sahip olacakları ehliyetin iş bulmalarında yeterli gelmeyeceğini düşünüyorlar. Fakülte (Devlet + Vakıf) öğrencileri ise genel olarak ehliyetlerinin iş bulmada yeterli geleceğini düşünüyor.

– Lise öğrencileri okullarındaki simülatör ve laboratuvarların tam kapasite ile kullanılmadığına inanıyor.

– Lise, MYO (Devlet), Fakülte (Vakıf) ve Kurs öğrencileri öğrenim görmekte oldukları eğitim kurumlarında denizcilik üzerine seminerlerin düzenlenmediğinden şikâyetçi. Devlet fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

–  MYO (Devlet), Fakülte ve Kurs öğrencileri teknik geziler yapılmadığını söylüyor.

– Fakülte (Devlet + Vakıf) ve Kurs öğrencilerinin geneli öğrenim görmekte oldukları eğitim kurumunu başka arkadaşlarına tavsiye ediyorlar.

– Lise, MYO (Devlet) ve Fakülte (Vakıf) öğrencilerinin deniz stajı ile ilgili problemleri var.

– Liselerin haricindeki diğer eğitim kurum ve kuruluşlarında görev yapan eğitimcilerin geneli mezun oldukları alanlarda ders veriyor.

– Fakülte (Devlet) öğrencileri, öğrenim görmekte oldukları kurumun gerekli tüm laboratuvar ve simülatörlere sahip olduğunu düşünüyor.

– Birçok öğrenci mezun olduklarında mesleğini başarı ile yerine getireceğine inanıyor.

– Fakülte (Devlet) öğrencileri Türk Deniz, Örf ve Adetlerini yeterince öğrendiklerine inanıyor.

– Her düzeyde denizcilik eğitimi veren kurumlarda öğrenim gören öğrenciler derslerde projeksiyon vb. ekipmanlardan, dersin işleyişi esnasında faydalandıklarını düşünüyorlar. Fakülte (Devlet) öğrencilerinin tamamı (%100) bu görüşü savunuyor.

Bir cevap yazın