Menü

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Türk Boğazları Sempozyumu

Türbam LogoMontreux Türk Boğazları Sözleşmesi’nin 80. yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nin öncülüğünde, yetkili ve ilgili Kurum ve Kuruluşların katılım ve destekleriyle 09 – 10 Kasım 2016 tarihlerinde 80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu düzenleniyor.

Bu sempozyum, Türk Boğazları olarak isimlendirilen, dünya deniz ticareti ve ülkemizin ulusal deniz ticareti için çok büyük öneme haiz, Karadeniz’den Ege Denizi’ne kadar uzanan 164 deniz mili uzunluğundaki, Türkiye’nin karasuları içinde bulunan, bu iç su yolumuzdan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal yasaları doğrultusunda geçiş yapan gemilerin, Zararsız/Masum Geçiş yapması, Uluslararası Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi’nin hükümleri doğrultusunda tanınan Geçiş Serbestisi Hakkı‘nı kullanırken, yükümlülüklerini de göz önünde bulundurarak geçişlerini gerçekleştirmesi, bu su yolunda ilgili tüm taraflar için seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla farkındalık olurtumayı amaçlıyor.

Dünya üzerinde yaşayan insanların, yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasını gerçekleştiren ve uluslararası deniz ticaretini oluşturan gemilerin, 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve 09 Kasım 1936 tarihinde yürürlüğe giren Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri doğrultusunda “Geçiş Serbestisi” hakkından ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal yasal düzenlemeleri doğrultusunda “Zararsız/Masum Geçiş” yaparak istifade edebileceğinin, bu bölgede yaşanmış ve yaşanmakta olan canlı yaşamın, tarihi ve kültürel miras ile doğal güzelliklerin korunması yanında, Sağlıklı Çevrede Sürdürülebilir Yaşam Haklarının (HABİTAT) Korunması için yetkili ve ilgili tüm tarafların ve kullanıcıların üzerlerine düşen yükümlülükleri, eksiksiz yerine getirmelerinin sağlaması, gayesiyle farkındalık oluşturmaktır.

Gerçekleştirilecek olan 80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu ile Türk Boğazları’nda arzulanan hedeflere ulaşılması için geçmiş yaşam ve yaşanmış olayların değerlendirilmesi, mevcut durumun tespiti ve daha iyiye ulaşabilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler ile ilgili 80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu sonrasında sonuç bildirisi ve kitabı hazırlanacak.

Kaynak: Basın Bülteni
Ekleyen: Aybars Oruç

Bir yanıt yazın